Om Aidon

Vi är en etablerad leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning i Norden. Vi har sedan vår start 2004 hjälpt elnätsbolag förbättra sin elleveranssäkerhet. Vi strävar efter att ligga i framkanten när det gäller utvecklingen och utnyttjandet av Industriellt Internet och lösningar för smarta nät till nordiska elnätsbolag, som utgör våra kunder.

Läs mer

Våra lösningar

Tänk dig vilka möjligheter och fördelar en komplett vy över ditt lågspänningsnät innebär. Aidons Power Grid Management (PGM) -lösning förser dig med aktuell information om distributionsnätet, och främjar på så sätt en högre leveranskvalitet och förbättrar samtidigt även kundupplevelsen. Läs mer om våra lösningar och hur våra kunder, nordiska elnätsbolag, drar nytta av dem.

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev, Januari 2019

Nyheter och inspiration om det framtida energisystemet: Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidon...
Läs mer

Hur kan smarta mätare dra nytta av molnteknologi?

En kombination av tekniska framsteg och kunders skiftande förväntningar driver på förändringar inom ...
Läs mer

Aidons logistikcenter är nära kunden

Petri Ounila, produktions- och logistikansvarig hos Aidon: När en massinstallation av mätare pågår h...
Läs mer

Aidon Nyhetsbrev, December 2018

Nyheter och inspiration om det framtida energisystemet: Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i...
Läs mer