Om Aidon

Vi är en etablerad leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning i Norden. Vi har sedan vår start 2004 hjälpt elnätsbolag förbättra sin elleveranssäkerhet. Vi strävar efter att ligga i framkanten när det gäller utvecklingen och utnyttjandet av Industriellt Internet och lösningar för smarta nät till nordiska elnätsbolag, som utgör våra kunder.

Läs mer

Våra lösningar

Tänk dig vilka möjligheter och fördelar en komplett vy över ditt lågspänningsnät innebär. Aidons Power Grid Management (PGM) -lösning förser dig med aktuell information om distributionsnätet, och främjar på så sätt en högre leveranskvalitet och förbättrar samtidigt även kundupplevelsen. Läs mer om våra lösningar och hur våra kunder, nordiska elnätsbolag, drar nytta av dem.

Läs mer

Petri Ounila tillträder Aidons ledningsgrupp

Petri Ounila har utsetts till Director, Operations, Logistics and Purchasing samt medlem i Aidon led...
Läs mer

Midtkraft Nett förnyar sitt mätsystem med hjälp av Aidons teknologi

Midtkraft Nett AS, en systemoperatör i södra Norge, valde Aidon till leverantör av sin nya smarta mä...
Läs mer

Samskapande av värde utgår från kundens behov

Liina Lehtonen, Account Manager, Aidon Oy: Vad handlar samskapande av värde om och hur lyckas man me...
Läs mer

Aidon Nyhetsbrev, November 2018

Nyheter och inspiration om det framtida energisystemet: Västervik Miljö och Energi först i mål med n...
Läs mer