« Tillbaka Nyhet 30.01.2018

2017 är till ända, nu blickar vi framåt

Nu ett par veckor in på det nya året kan vi konstatera att 2017 var ett mycket händelserikt och framgångsrikt år för Aidon, på många sätt ett historiskt rekordår t.ex. avseende omsättning och leveransvolymer.

För att få en summering av 2017 och blicka framåt har vi ställt 3 frågor till Fredrik Rex, VD för Aidon i Sverige

Fråga 1 – Nämn tre höjdpunkter under 2017 som du ser kommer ha en positiv inverkan på marknaden och för era kunder.

Energimarknadsinspektionen har haft regeringens uppdrag att fastställa de funktionella kraven på nästa generations smarta mätare i Sverige. Aidon har varit delaktig i processen och har bl.a. varit aktiva i referensgruppen, vilket har givit oss en möjlighet att bidra till utformningen. I november överlämnade EI slutrapporten till Regeringen.

Aidon’s pågående projekt med Västervik Energi och Miljö samt Skellefteå Kraft, som båda har påbörjat förnyelsen till nästa generations AMM-lösning, framskred i snabb takt under 2017. Västervikprojektet väntas bli klart i maj och därmed blir Västervik Energi & Miljö ett av de första svenska elnätsbolagen som blir färdiga med bytet till nytt mätsystem.

En tredje höjdpunkt under 2017 var att Vattenfall valde Aidon som leverantör till en av tre pilotprojekt med mål att utvärdera teknologi, kommunikation och prestanda för Vattenfalls kommande utbytesprojekt till nytt mätsystem. I projektet har Aidon levererat 1.000 mätenheter med Aidons RF-teknik.

Fråga 2 – Hur ser Aidon på utsikterna för 2018 och vad strävar ni efter att uppnå?

Marknaden väntar nu på Regeringens slutgiltiga beslut om kraven på nästa generations smarta mätare och mätsystem. Som en konsekvens av detta förväntar vi oss ett stort antal upphandlingar under 2018 – en gissning är att upp emot 50 procent av landets mätarvolym kommer upphandlas i år.

Vi strävar efter att upprepa våra framgångar i Finland och Norge och på sikt nå en ledande marknadsposition även i Sverige. En stor del av vår framgång grundar sig i att våra lösningar erbjuder mervärden utöver de grundläggande regulativa kraven. Vi vill öka värdet av AMM-investeringar för våra kunder genom att möjliggöra Smart Nät-funktionalitet som i nära realtid ger överblick av hela lågspänningsnätet.

Fråga 3 – Vilket är ditt nyårslöfte till befintliga & nya kunder

För det första att vi med engagemang och ambition fortsätter att leverera framgångsrika projekt och mervärde till våra kunder, oberoende av projektets storlek. Vi förväntar oss att 2018 blir ett år av stark tillväxt för Aidon och har därför påbörjat rekrytering av ett flertal nya resurser inom olika funktioner till vårt kontor i Stockholm. Jag vill även nämna att Aidon i mars flyttar till ett nytt och inspirerande kontor i Solna där vi får möjlighet att växa vidare. Jag lovar att snart skicka en inbjudan till inflyttningsfesten – mer information om detta följer senare. Vi ser fram emot ett spännande 2018!