« Tillbaka Nyhet 02.10.2017

Hur ska ni möta utmaningarna i framtidens smarta nät? Träffa oss på årets EUW

European Utility Week är den främsta mötesplatsen för affärer, innovation och informationsutbyte inom området smarta nät och kraftförsörjning. På detta årliga internationella evenemang – som i år går av stapeln på RAI i Amsterdam den 3 – 5 oktober – träffas professionella företrädare inom branschen: Energiexperter, elnätsbolag, leverantörer, specialister inom systemintegration som tillsammans representerar hela värdekedjan i de smarta elnäten.

I takt med att nya affärsmodeller skapas och förutsättningarna inom energisektorn förändras inser alltfler elnätsbolag att Aidons lösning kan öka tillförlitligheten i deras eldistribution. Det är hög tid att sluta se mätning enbart som ett medel för att samla in mätdata. Fokus behöver istället riktas in på de möjligheter som tillgången på data i nära realtid innebär: en ständigt uppdaterad, aktuell bild över läget i hela lågspänningsnätet.

I Norge är det Aidons teknik som exempelvis ligger bakom datainsamlingen från mer än varannan mätpunkt och inom kort kommer elnätsbolagen att kunna övervaka såväl spänningskvaliteten som belastningen i nätet. Vidare kan de också använda informationen för att analysera långsiktiga effekter som grund för att optimera nya investeringar nätet, eller införa mer dynamiska modeller för prissättning.

Hur ser du på ditt företags digitala framtid?

Vi vill gärna bjuda in dig till vår monter 1L19 i Hall 1 för prata utmaningar och möjligheter i framtidens smarta nät. Registrera dig för gratis inträde till eventet via den här länken: https://l.feathr.co/synergy-events-2017-aidon-oy-n

Då vi i år är Guldsponsor på European Utility Week vill vi även bjuda in dig till nätverksmingel med dryck i vår monter den 4 oktober klockan 17:30.

Vi ser fram emot att träffa dig i Amsterdam!