« Tillbaka 04.02.2011

Aidon levererar ”Energi service enheter” till det finska energibolaget Nurmijärven Sähköverkko

Nurmijärven Sähköverkko Oy kommer att övergå till fjärravläsning av energiförbrukning  genom att använda ”Energi service enheter” levererade av Aidon Oy. Under detta och nästa år kommer dessa enheter installeras för att ersätta de nuvarande elmätarna i området som totalt omfattar 23 000 leveranspunkter. Projektet inleds med en serie installationsetapper om vardera 1.500 hushåll  och med en förhöjd utbytestakt med början i maj. TeliaSonera Finland ansvarar för leverans av system och tjänsten för mätvärdesinsamling.

– För att säkerställa el-kvaliteten kommer vi att använda fjärravläsningssystemet för övervakning av elnätet. Funktionerna i Aidon ”Energi service enhet” förser oss med störningsdata, exakt lokalisering av fel i nätet och möjligheter att proaktivt agera vid störningar, säger Osmo Karvonen, Network Manager hos Nurmijärven Sähköverkko.

När fjärravläsningssystemet är i drift, skall vi bygga en webbplats som kunderna kan använda för att övervaka sina egna förbrukningsuppgifter. Med tiden kommer nya elnätsrelaterade funktioner också att införas.

– Vårt val av teknisklösning gör det möjligt för oss, att steg-för-steg gå mot det som kallas. ”Smart Grid”. Vi har valt nästa generations utrustning för energitjänster och vars teknikleverantör har en syn på framtidens elnät som motsvarar vår egen, kommentarer Karvonen

Genom att överföra nätdata från fjärravläsningssystemet till Distribution Management System (DMS), kan vi få en helhetsbild av eldistributionen. Detta möjliggörs av funktionerna i Aidon ”Energi service enhet” som stöder nätövervakning. Funktionerna kan också tas i bruk genom fjärruppdateringar.

– Utöver nätövervakningen, möjliggör Aidon’s avancerade teknologi en utvecklingen av nya tjänster, vilket kommer att öka kundnöjdheten i framtiden. Detta är viktigt för oss, eftersom vi redan ansvarar för fjärravläsning av över en halv miljon leveranspunkter i Finland, berättar Senior Manager Veli-Pekka Tietäväinen för TeliaSonera Finland.

För mer information, kontakta:
Osmo Karvonen, Network Manager, Nurmijärven Sähköverkko Oy, tel. +358 50 386 2214.
Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj, tel. +358 40 302 2350.
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771
www.aidon.fi

Aidon Oy är ett europeiskt teknologiföretag med kontor i Finland, Sverige och Norge. Aidon är specialiserat på mätning av elenergiförbrukning samt system för fjärravläsning, AMR. Aidon levererar teknik för att möta energi- och tjänsteföretagens behov. Genom de nordiska ländernas storskaliga införande av fjärravläsningsteknik, har den nya generationens AMR-system, utvecklat av Aidon, fått en stark marknadsposition.