« Tillbaka 05.06.2009

Aidon levererar 30.000 mätare till Satapirkan Sähkö Oy

Satapirkan Sähkö Oy´s projekt för fjärravläsning av 70.000 mätpunkter, har inletts. För närvarande är det partnerföretag som utför insamlingstjänsten och som samlar de praktiska erfarenheterna av de nya mätenheterna som installerats under den första etappen. Några av de installerade mätenheterna utnyttjar den nya radiotekniken ”MeshNet”, för dataöverföring.

En av projektets partner, Leppäkosken Sähkö, kommer att ersätta alla sina cirka 26.500 mätare under de kommande fem åren. Enligt nätbolagsdirektör Jukka Leikkanen har nya mätarpunkter installerats sedan hösten 2008, men den faktiska processen för massinstallation kommer inte att lanseras förrän nästa år, när det nya kundinformationssystemet är infört.

– Vi bestämde oss för att uteslutande använda Aidon’s mätare på grund av deras enkla teknik för dataöverföring. Förutom de modulära mätenheterna, kräver kommunikationslösningen ingen annan utrustning mellan insamlingssystemet och mätpunkterna, säger Leikkanen.

Vatajankosken Sähkö, ett annat av Satapirkka partnerföretag, har redan slutfört installationen av 300 st Aidon mätenheter och utvärderingar av piloten pågår. Massinstallation av 14000 st Aidon mätenheter av totalt 17000 mätpunkter, kommer att påbörjas under hösten 2009.

– Insamlingssystemet kommunicerar med ”Master-mätenhet” via en GPRS-förbindelse. Istället för att överföra mätdata via elnätet i villaområden används MeshNet radio för dataöverföring mellan Master-mätenhet och de underliggande mätpunkterna med ”Slave-mätenheter”. I flerfamiljshus med block-mätning används seriell kommunikation med RS-kabel mellan ”Master-” och underliggande ”Slave-enheter”, säger Juha Lindholm, vice verkställande direktör, affärsområde Energy Business.

Aidon’s mätutrustning är kompatibel med Landis + Gyr AMM system, som används av Satapirkan Sähkö partnerföretag för fjärravläsningstjänster.

För mer information, kontakta:
Jukka Leikkanen, nätbolagsdirektör, Leppäkosken Sähkö Oy, tel. +358 44 750 3315
Juha Lindholm, vice verkställande direktör, Vatajankosken Sähkö Oy, tel. +358 44 5782 522
Petteri Heinänen, marknadsdirektör, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771

Aidon Oy är ett europeiskt teknikföretag med kontor i Finland, Sverige och Norge. Aidon är specialiserat på mätning av elenergiförbrukning och Automatic Meter Management (AMM), system för energi-och tjänsteföretag. Den nya generationen AMM system som utvecklats av Aidon har uppnått en stark marknadsposition i Norden, läs mer på www.aidon.se