« Tillbaka Nyhet 10.01.2007

Aidon levererar den ”Nya Generationens Mätenheter” till Savon Voima

Aidon, som är specialiserat på AMR teknologi, levererar energimätare med integrerad kommunikation till Savon Voima Oy. Mätenheterna som är baserade på en öppen arkitektur kommunicerar ”Point to Point” med hjälp av GPRS-teknik. Mätenheterna som är bestyckade med kundbrytare, kommer främst att installeras hos Savon Voima Oy:s hushållskunder i glesbygdsområden.

I början av 2006 inleddes samarbetet med ett pilotprojekt för utvärdering av Aidons nya öppna koncept. Det nu träffade avtalet omfattar leverans av Mätenheter under 2007. Enfo Oy tillhandahåller mätdatatjänster, insamling och rapportering av mätdata till Savon Voima med hjälp av tjänsteplattformen Enfomet. Voimatel Oy svarar för installationsprocessen.
– Våra testresultat visar att den öppna arkitekturen skapar mångfald, en lösning med möjlighet till flera leverantörer på alla systemnivåer, fungerar väl och uppfyller kraven på en framtidssäker systemlösning. Till systemet ansluts även energimätare från andra leverantörer än Aidon, bland annat från Iskraemeco, berättar Savon Voima Oy:s nätdirektör Matti Ryhänen.

– Med hjälp av brytaren, som kan erhållas till alla våra nya GPRS-mätare, kan kunden eller AMR-systemet tillfälligt bryta strömmen vid till exempel flyttning, utan att kommunikationen med mätaren störs.

Aidon lanserade det första öppna konceptet för fjärravläsning av energimätare. Produktkonceptet har öppna gränssnitt i alla systemnivåer, från gränssnitten i själva Mätenheten till högsta systemnivå. Ett villkor för mångfald och interaktiva systemlösningar.

Ytterligare information:

Petteri Heinänen, Aidon
Matti Ryhänen, Nätdirektör, Savon Voima Oyj,

tfn +35840 514 4771
tfn +358290 223 400
Savon Voima producerar och säljer mångsidiga energitjänster i hela Finland. Koncernen omfattar moderbolaget Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko, Savon Voima Myynti Oy, Savon Voima Lämpö Oy samt Voimatel Oy, som är specialiserat på byggande och underhåll av el- och telenät. Koncernen omsatte 142 miljoner euro år 2005. Savon Voima, som sysselsätter cirka 450 personer, har omkring 108 000 kunder.

Aidon är ett europeiskt teknologiföretag med verksamhet i Finland, Sverige och Norge. Företaget är specialiserat på energimätning och fjärravläsningssystem (AMR) för energibolag och tjänsteföretag. Aidons öppna arkitektur utmanar de traditionella slutna tekniklösningarna på den snabbt växande AMR-marknaden.