« Tillbaka Pressmeddelande 21.10.2010

Aidon levererar energimätutrustning till Kymenlaakson Sähkö

Aidon kommer att leverera nästa generationens fjärravlästa energimätare till Kymenlaakson Sähkö Oy. Empower Oy ansvarar både för systemleverans och tillhandahållen tjänst för mätdatainsamling. I slutet av år 2013 kommer alla kunder i området omfattas av fjärravläsningssystemet.

”Teknikleverantörens starka projektkunskap, sin lokala närvaro och tillgången till stödtjänster är värdefulla faktorer för oss. Ett annat skäl för att välja Aidon ligger i de tilläggsfunktioner, såsom ”Piha” (övervakning av lågspänningsnätet), vilka erbjuds som en del av den tekniska lösningen, förklarar Juha Kaariaho, Chef för mätning hos Kymenlaakson Elnät AB.

Piha är en funktion för övervakning av lågspänningsnät, vilken kombinerar fjärravläsning med stödfunktioner för nätdriften. För att aktivera olika funktioner för nätövervakning kan redan installerade Aidon mätare fjärruppdateras. Piha funktioner används redan i stor utsträckning både på landsbygden och i städer.

Modularitet och en öppen arkitektur möjliggör den enkel anslutning av mätenheterna till olika fjärravläsningssystem. Andra leverantörers utrustning kan också anslutas till systemet. Den nästa generationens mätutrustning består av en elenergimätare bestyckad med en kommunikationsbuss, en Systemmodul för fjärranslutning.

”För en optimal lösning, var kravet att mätutrustning från två olika leverantörer skulle anslutas till ett enda system. Aidon’s mätenhet fungerar bra i olika systemkonfigurationer. Deras radioteknik är i synnerhet lämplig för dataöverföring i tätbefolkade och höghusområden, säger Marko Rytilahti, vice VD för Empower Oy.

Aidon har redan levererat mätutrustning till drygt en halv miljon mätpunkter i Norden. Några av Aidon´s kunder i Finland är: ESE-Verkko, Helen Elnät, Jyväskylän Energia, Kymenlaakson Sähkö, Lahti Energia, Lapplands kommuner, Mariehamns Stads Elverket, Oulun Seudun Sähkö, Satapirkan Sähkö, Savon Voima, Tampereen Elnät och Vanda Energi.

För mer information, var vänlig kontakta:
Juha Kaariaho, Metering Manager, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, tel +358 44 363 6746

Marko Rytilahti, Vice President, Empower Oy, tel.+358 44 425 2250
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771, www.aidon.fi

Aidon Oy är ett europeiskt teknikföretag som specialiserar sig på smart mätning och smarta nätapplikationer. Aidon tillhandahåller nästa generations elmätare, systemlösningar för datakommunikation samt tjänster, allt baserat på en öppen arkitektur. Företaget har kontor i Sverige, Norge och Finland.