« Tillbaka Pressmeddelande 12.09.2012

Aidon levererar övergripande projekt för fjärravläsning till Kervo och Borgå

Aidon levererar 22 000 nya generationens mätare ”Energy Service Device” till Kervo Energi-bolagen och Borgå Elnät Ab.

– Det tekniska utförandet, erfarenheterna från andra projekt och de omfattande funktionaliteterna avgjorde valet av leverantör. Den övergripande leveransen från Aidon berör främst flervånings- och radhus. Det första skedet av projektet utföll mycket väl och vi kunde fortsätta direkt med massinstallationerna, berättar Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander.

I det här projektet ansvarar Aidon även för installationen av utrustningen. Installationerna utförs av Voimatel Oy. Arbetet inleddes i juni och ska beträffande flervånings- och radhus vara klart före årsskiftet.

– Installationen av fältutrustningen är en naturlig del av detta leveransprojekt. Aidon ansvarar för underhållet av systemet även efter installationen av mätenheterna, säger Timo Räsänen, projektchef på Aidon.

De nya generationens mätare Energy Service Device möjliggör en helhetsekonomisk lösning som kan utökas med nya funktionaliteter. På det sättet kan man bl.a. utveckla nätövervakningen och identifiera störningar mer effektivt än idag.

– Fjärravläsningssystemet är flexibelt och kan enkelt anpassas för att tillgodose framtida behov. På lång sikt kommer det att effektivisera verksamheten, vilket kommer till uttryck i bättre kundservice och konkurrenskraftiga överföringstariffer, konstaterar Osmo Auvinen, direktör för nätaffärsverksamheten vid Kervo Energi-bolagen.

Mer information:

Osmo Auvinen, direktör, nätaffärsverksamheten, Kervo Energi-bolagen, tfn 0400 29851
Magnus Nylander, verkställande direktör, Borgå Elnät Ab, tfn 040 768 2368
Timo Räsänen, Project Manager, Aidon Oy, tfn 040 020 7544, timo.rasanen(a)aidon.fi
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tfn 040 514 4771, petteri.heinanen(a)aidon.fi

Aidon Oy är ett europeiskt teknologiföretag med inriktning på smart energimätning och tillämpningar för smarta elnät. Aidon tillhandahåller nya generationens Energy Service Device-, datakommunikations- och systemlösningar som bygger på öppen arkitektur samt relaterade tjänster. Bolaget har verksamhet i Finland, Sverige och Norge.