« Tillbaka 01.06.2010

Aidon levererar ”AMR energimätare” till Jyväskylä Energi

I slutet på 2012, kommer nya AMR energimätare vara installerade hos varje konsument inom Jyväskylä Energis distributionsområde. Aidon Oy, med säte i Jyväskylä, kommer att leverera 48 000 ”Smarta mätare” till elnätsoperatören JE-Siirto Oy. Mätarna kommer att anslutas till TeliaSonera´s fjärravläsningssystem för mätdatatjänster.

Smarta AMR-mätare kommer att ge nya möjligheter för att t.ex. övervaka eldistributionsnätet och förbättrad kundservice. De konkreta fördelarna med dessa nya mätare är långsiktiga. Vi börjar med att införa övervakning av lågspänningsnätet. Möjligheterna är många, vilket kommer att medföra betydande fördelar för vår stadsmiljö, förklarar Kari Kautto, VD för JE-Siirto Oy.

JE-Siirto övervakar elnätets status, baserat på data som skickas från mätare till stödsystem nätdriften. Detta kommer att möjliggöra snabb felsökning i kundens eller JE-Siirto lågspänningsnät, vilket ger mer exakt information om fel platser och frekvenser. Underhållspersonal kommer att kunna börja arbeta direkt vid en eventuell störning, utan som tidigare ett samtal om felanmälan från kunden. För kunden innebär detta ökad kvalitet i elleveransen.

AMR-mätare möjliggör snabbare förändringar av tariffer, från en taxa till en annan, eftersom det inte finns något behov av att fysiskt besöka varje mätare. Det är också lättare att skapa slutavräkning för kunder som flyttar och startvärde för den nya kunden.

– I ljuset av den sannolika utvecklingen av nya krav för mätning och kontroll, pålitlighet och uppgraderingsmöjligheter var avgörande faktorer vid valet av Aidon’s energimätare. Mätarleverantörens lokala närvaro och stödtjänster är också viktiga för oss, förklarar Kari Kautto.

Aidon’s, nya generationens, mätenheter består av en elmätare bestyckad med en enhet för datakommunikation och fjärranslutning, s.k. ”Systemmodul”.

– Aidon´s avancerade teknik möjliggör en kostnadseffektiv introduktion av nya tjänster. Elkonsumenterna kan också spara pengar, grundat på mer omfattande och aktuell information om sin elförbrukning, säger Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager på TeliaSonera Finland.

För mer information, var vänlig kontakta:
Kari Kautto, Verkställande direktör, JE-Siirto Oy,
tel. +358 14 366 4000 014 366 4000

Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj,
tel. +358 40 302 2350 040 302 2350
Petteri Heinänen, Marknadsdirektör, Aidon Oy,
tel. +358 40 514 4771 040 514 4771 www.aidon.fi