« Tillbaka Pressmeddelande 24.02.2015

Aidon vinner norra Europas största kontrakt för smart energimätning

Norges största elnätsoperatör, Hafslund Nett, har valt Aidon för att leverera och implementera en Automatic Metering Infrastructure (AMI)-lösning till sina 700 000 kunder i Oslo och 33 kringliggande kommuner. Kontraktet undertecknades idag den 24:e februari. Utrullningen påbörjas under den första halvan av 2016 och färdigställs under 2019.

Hafslunds nya AMI-lösning kommer dels att bestå av Aidon Energy Service Devices (smarta energimätare), dels ett centralsystem för insamling och administration av data från de smarta mätarna såväl som en kommunikationslösning för dataleveranserna.

– Efter en omfattande och grundlig utvärdering, kom vi fram till att Aidons förslag var den mest ekonomiska kombinationen av en framtidsinriktade och samtidigt tekniskt avancerade lösning med goda marknadsmässiga villkor, säger Kristin Lian, Senior Vice President på Hafslund Nett.

– Aidons lösning förser oss med avancerad smart grid-funktionalitet och en intelligent, trådlös kommunikationsplattform med flexibilitet och prestanda för framtida utbyggnad. Dessutom erbjuder lösningen bra stöd för IPv6 såväl som ett head-end system med flera konfigurationsalternativ, sammanfattar Lian.

Thor-Erik Næss, CEO, Aidon Norge kommenterar:

– Vi är stolta och hedrade över att ha fått uppdraget att förse Hafslund Nett med den mest avancerade AMI-lösningen på marknaden. Hafslund har lagt stor vikt vid systemets funktioner som sträcker sig bortom att samla in mätaravläsningar från sina kunder. Lösningen kommer att göra det möjligt för Hafslund att få information om tillståndet hos sina nät, vilket möjliggör en effektiv och tillförlitlig drift. Denna AMI-lösning är ett viktigt och stort steg när det kommer till att föra industrin till nästa nivå av smarta elnät, där en allt större del av värdet skapas av smidig och tillförlitlig tillgång av data.

Från vänster: Thor-Erik Næss, CEO, Aidon Norge, Timo Chrons, CEO, Aidon, Sigurd Kvistad, Project Manager, Hafslund Nett, och Kristin Lian, Senior Vice President på Hafslund Nett.

För mer information:

Aidon: CEO, Timo Chrons, timo.chrons(a)aidon.com tel. +358 400 775300

Hafslund: Kommunikationsdirektör, Truls E. A. Jemtland, truls.jemtland(a)hafslund.no, tel. +47 92 02 94 80

Aidon är en ledande leverantör av smarta elmätare och smart grid lösningar. Aidon har i dag mer än en miljon mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Täby i Sverige och Asker i Norge.

Hafslund ASA är noterat på Oslobörsen och är ett av de största börsnoterade elnätsbolagen i Norden. Hafslund är Norges största kraftnätsoperatör, en ledande leverantör av el och en stor producent av förnybar energi från vattenkraft och fjärrvärme. Koncernen är den femte största i Norden inom elförsäljning och har producerat förnybar energi från vattenkraft i mer än 100 år. Hafslund kommer att utvecklas operativt och strategiskt inom koncernens fyra affärsområden: Produktion, Värme, Kraft och Marknad.