Det här är Aidon

Vi är en väletablerad nordisk leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning. Sedan 2004 har vi hjälpt våra kunder, elnätsbolagen, att öka eldistributionens tillförlitlighet och att hantera de stora förändringar som pågår inom energisektorn på ett proaktivt sätt.

Klimatförändringarna har blivit en avgörande faktor inom energipolitiken. För att möta målen kring reduceringen av koldioxidutsläpp behöver vi producera el från förnybara energikällor, minska energiförbrukningen och ytterligare förbättra effektiviteten. Digitaliseringen leder till uppkomsten av automatiserade nätverk och processer. Vi använder den senaste tekniken, som tillsammans med vår djupgående kunskap om de nordiska energimarknaderna hjälper våra kunder att klara sin primära uppgift: att säkra en felfri eldistribution till slutanvändarna. Genom att tillämpa avancerade analysmetoder och använda data som i nästintill realtid skickas från smarta mätare och enheter, blir det möjligt att förbättra driften av elnäten samt planera förebyggande och genomföra proaktivt underhåll. Det är detta som är kärnan i Aidons arbete.

Med 3 miljoner smarta mätare levererade till mer än 100 elnätsbolag i Norge, Sverige och Finland, kan Aidon kalla sig för marknadsledande Norden. Vi är dedikerade att förse våra kunder med de lösningar och tjänster som de behöver för att kunna utnyttja möjligheterna som skapas genom smarta nät. På Aidon sätter vi alltid kunden först.

Rekrytering

 

Läs om Aidon som arbetsplats och se våra lediga tjänster här: careers.aidon.com

 

Media

Logo

Om du behöver logotypen i andra format, skicka ett e-mail: info@aidon.com

Bilder

Aidon 6000 -serie 1- och 3-fas Energy Service Devices (hires jpg)

Videor

Blueberry Hill, del 1: Mot ett grönare samhälle

Blueberry Hill, del 2: Konsumentengagemang

Blueberry Hill, del 3: Förbättrad kundservice i felsituationer

Blueberry Hill, del 4: Ökad solelsproduktion – hur kan AMM hjälpa med det?

Blueberry Hill, del 5: Resan mot ett smartare elnät har börjat