« Tillbaka Nyhet 12.12.2018

Aidons logistikcenter är nära kunden

Petri Ounila, produktions- och logistikansvarig hos Aidon:

När en massinstallation av mätare pågår hos våra kunder, och dussintals installatörers arbete har schemalagts veckor eller månader framöver finns det inget utrymme för misstag eller fördröjningar av mätarleveranser. Aidon Customization Center (ACC) säkrar tillförlitliga leveranser, även då leveransmängderna är stora och kundens tidtabeller är låsta.

Petri Ounila, produktions- och logistikansvarig, Aidon

Utrullningsprojekt av AMM-system är inte direkt vardag för våra kundföretag – flera av dem saknar erfarenhet av motsvarande projekt. Vi på Aidon har däremot en lång erfarenhet av liknande projekt och hjälper mer än gärna våra kunder med planeringen. Vår kompetens baserar sig på mer än tio års aktivt arbete med kundprojekt i Finland, Sverige och Norge, där vi sammanlagt levererat tre miljoner mätare. Det nära samarbetet med våra tillverkningspartners i Kina, Estland och Litauen är ett resultat av mångåriga relationer där vi tillsammans utvecklat våra gemensamma processer till att bli både välfungerande och effektiva.

Eftersom våra kunders situationer och behov varierar, måste även vår ACC kunna reagera därefter – från leverans av några tusen enheter till flera tiotusentals enheter i månaden. Under massutrullningen i Norge år 2017 levererade Norges ACC i medeltal 65 000 mätare i månaden.

Men ACC är inte bara en lagerlokal eller ett logistikcenter: här sätts modulära ESD-enheter (Energy Service Device) samman och anpassas efter varje enskild kunds behov. För våra kunder tar det sig uttryck i en hög leveranstillförlitlighet, stor flexibilitet och lokal närvaro:

1. Tillförlitlighet
Det stora antalet utrullningsprojekt som vi genomfört för våra kunder har försett oss med värdefull erfarenhet och data, vilket gynnar våra kunder vid planering av nya leveransprojekt. Regelbunden planering av beställningar och leveranser tillsammans med våra kunder och leverantörer säkerställer att vi har en så komplett helhetsbild som möjligt av materialbehoven nära i tiden såväl som i framtiden. Dessa faktorer lägger grunden för en hög leveranstillförlitlighet.

2. Flexibilitet
Tack vare den modulära designen av våra enheter kan vi optimera antalet HW-varianter. Detta möjliggör att vi alltid har mätenheter och systemmoduler i lager för att kunna bygga anpassade enheter utifrån varje kunds behov. På så vis kan vi reagera på kundens behov även på kort varsel: en alldeles ny beställning kan påbörjas inom en halv timme, om materialet finns i lager.

3. Lokal närvaro
Anpassningen av våra enheter sker så nära våra kunder som möjligt. Den normala leveranstiden efter att försändelsen skickats är en vecka, men vid behov även snabbare än så. Våra kundkoordinatorer talar samma språk som i respektive land och hjälper till i frågor gällande leveranser.

I och med att de större projekten i Norge närmar sig sitt slut, kommer Norges ACC att läggas ned. Vårt ACC i Finland flyttade däremot till nya och större lokaler i Vanda i början av november. Vandas ACC har fortsättningsvis goda förbindelser, med flygplats och vår logistikpartner DHL nära belägna.

Vår nya produktionsanläggning är utformad för en smidig materialhantering och arbetsprocess. Tack vare detta kan anläggningens kapacitet ökas på ett flexibelt sätt upp till en månatlig volym på 70 000 enheter. Genom att öka personalantalet kan kapaciteten ökas ytterligare. Dessutom har vi nu än bättre möjligheter att erbjuda våra kunder lagringstjänster för mätarna.

Vi visar gärna upp på våra lokaler och presenterar vår verksamhet närmare. Jag hälsar nuvarande såväl som framtida kunder varmt välkomna på ett besök.

Se bildpresentation

Case: Norges utrullningsprojekt i siffror

  • Norges Aidon Customization Center (ACC) grundades nära Oslo i Østerås under våren 2016.
  • Norges massutrullning pågick i ungefär två år: leveranserna från Norges ACC inleddes i oktober 2016 och avslutades under hösten 2018.
  • Sammanlagt har 1,5 miljoner enheter levererats från logistikcentret till 40 leveransställen runtom i Norge.
  • År 2017 levererades i medeltal 65 000 enheter i månaden.
  • Under toppmånaderna, i mars och augusti år 2017, levererade vi över 100 000 enheter.
  • I projektet som utfördes för vår största kund, installerades som bäst en Aidonmätare varje 20e sekund.