« Tillbaka 23.11.2006

Aidons mätarkoncept ger ESE-Verkko en öppen systemmiljö

Aidon levererar den ”Nya Generationens Elmätare” med integrerad kommunikation till ESE-Verkko Oy, som verkar i S:t Michel i Finland. Mätarna baserar sig på en öppen arkitektur som utvecklats av Aidon.

Tjänstekonceptet omfattar cirka 11 000 elmätare som levereras i samarbete mellan Aidon och Onninen Oy, som också svarar för fjärravläsningsprogrammet. Empower Oy ansvarar för projektledning, installation samt datatrafiken för mätaravläsning. Projektet genomförs huvudsakligen under åren 2007 och 2008.

– Vi vill erbjuda våra kunder en heltäckande och aktuell information om den egna elförbrukningen. Innovationsgraden och modulariteten i Aidons mätarkonceptet, erbjuder även nya användningsområden i framtiden, säger ESE-Verkkos verkställande direktör Jussi Malkamäki.

– Marknadens krav på fjärravläsningssystem har förändrats. Idag efterfrågar energibolagen systemlösningar som erbjuder möjligheten att använda mätare från flera olika leverantörer, i stil med ESE-Verkkos lösningsmodell. Vi deltar aktivt i marknadens förändrade syn på framtidssäkra och öppna systemlösningar, säger Aidons marknadsdirektör Petteri Heinänen.

Ytterligare information:
Petteri Heinänen, marknadsföringsdirektör, Aidon Oy, tfn + 358 40 514 4771
Jussi Malkamäki, verkställande direktör, ESE-Verkko Oy, tfn + 358 15 195 3850