« Tillbaka Video 05.12.2017

Blueberry Hill, del 1: Mot ett grönare samhälle

Blueberry Hill är en typisk nordisk förort utanför stadens centrum. Där finns det några snygga hus bredvid varandra, med elbilar parkerade ute. Här är några av grannar: herr Hansen, fru Svensson – en lycklig förare av sin nya elbil, och herr Toivonen med glänsande solpaneler på taket. Solpaneler, liksom elbilar, har nyligen börjat dyka upp runt i området.

Det händer faktiskt förändringar i dessa dagar: den politiska agendan driver övergången mot ett grönare samhälle, och människor köper ny typ av teknik som stöder ett hållbart boende. Dessa två fenomen har något gemensamt: de sätter press på behovet av ett mer sofistikerat och smartare nät.

Traditionellt har den lokala energiförsörjningen tillhandahållit el genom vanliga processen med produktion och envägsleverans till sina kunder. Men hushåll, så som herr Toivonens, är idag inte bara konsumenter utan också producenter av el, och vill mata in överskottsproduktionen till nätet. Å andra sidan anslutas till nätet nya prylar som använder mycket el och som lägger ovanlig stress på det. Allt detta skapar behovet av ett smart system. Blueberry Hill Energy har valt att ta ett sådant smart system i bruk, och har installerat så kallade energy service devices, smarta elmätare, till sina kunder.

Övergången mot ett grönare samhälle har börjat. Välkommen att följa vad det betyder för Blueberry Hills invånare, och till dess elbolag.