« Tillbaka

Hafslund Nett AS

Norges största elnätsbolag Hafslund Nett optimerar potentialen i sina smarta elmätarna genom RF-kommunikation

Hafslund Nett inför just ett system med smarta elmätare som vid slutet av 2018 kommer omfatta eldistribution till 700 000 abbonnenter i Oslo-området. Den globala marknadsundersökningsföretaget IDC (International Data Corporation) har genomfört en fallstudie av den unika installationen av smarta mätare. Kärnan i den lösningen utgörs av Aidons smata mätare (Smart Energy Devices), Aidons head end-system för insamling och hantering av data från de smarta mätarna samt en inbyggd kommunikationslösning för dataöverföring av Wirepas.

”Vår nya smarta mätlösning, kombinerat med de återinvesteringar som gjorts i nätet gör det möjligt för Hafslund Nett att nå den strategiska position vi eftersträvar som Norges mest effektiva nätbolag”, säger Steinar Drange, teknisk projektledare för Hafslund Netts AMM-projekt.

Tack vare den innovativa kommunikationstekniken behöver inga investeringar göras i specifika kommunikationsenheter eller ytterligare infrastrukturutrustning. Istället innebär lösningen ett tillvägagångssätt med helt autonoma decentraliserade nät och nätdrift.

”Kraven på mer detaljerad och mer frekvent mätdata – även i nära realtid, gör att elnätsbolag som Hafslund Nett bestämmer sig för att investera i lösningar som är fullt skalbara när det gäller kommunikationskapacitet. Norden är den mest avancerade marknaden för smarta nät och smart elmätning och trenden är väldigt tydlig: framtiden är trådlös. Det kommer inte ta lång tid innan vi ser samma trend i resten av Europa, säger Thor-Erik Naess, VD för Aidon i Norge.

Hafslund Nett är övertygade om att de smarta mätarna kommer att vara avgörande för nätdriften. Med den nya lösningen kommer Hafslund Nett att kunna få ut mer information om tillståndet i nätet, vilket möjliggör en mer effektiv och tillförlitlig nätdrift. Utrullningen av de smarta mätarna pågår fortfarande och endast en del av de förväntade fördelarna hunnit bli verklighet. Inte desto mindre upplever elnätsbolaget redan förbättringar inom en rad områden:

  • Tillförlitlig och säker anslutning med utmärkt prestanda. De resultat som hittills uppnåtts ligger i linje med förväntningarna, med 99,9 procent som lägsta bekräftade SLA. Säker uppkoppling och dataskydd säkerställs genom beprövade säkerhetslösningar som följer branschstandard.
  • Flexibilitet för att uppfylla framtida behov. När utrullningen är fullbordad kan Hafslund Nett gå vidare från den grundläggande funktionalitet som krävs specifikt för mätinsamling, till att möta mer komplexa behov inom det smarta nätet såsom styrning av energikvaliteten, eller erbjuda sina kunder nya tjänster relaterade t.ex. till smarta hem. Med den valda tekniken hanteras funktionsuppgraderingar på ett enkelt sätt liksom fjärruppdatering (OTA).
  • Optimering av investeringar och driftskostnader. Genom att det i Aidons tekniklösning finns en inbyggd Wirepas Connectivity utgör mätenheterna (både master- och slavmätare) själva kommunikationsinfrastrukturen. Det innebär att inga extra kommunikationsenheter behövs, vilket minskar såväl investeringskostnaderna som installations- och driftskostnader avsevärt. Inga löpande avgifter tillkommer för anslutningen.
  • Innovation på sin spets. Ett autonomt, decentraliserat nätverk av smarta mätare har skapats. Nätet är dynamiskt och självläkande. Till exempel kan trafiken omdirigeras lokalt om det uppstår hinder på mätarnivå.

”Utvecklingen inom uppkopplingsteknik, såsom Wirepas Connectivity, har under de senaste åren tagit denna typ av lösningar till nästa nivå. I och med utvecklingen och tillväxten av IoT inom storskalig industri och infrastruktur ser vi RF Mesh som en exceptionellt passande lösning.”, sammanfattar Teppo Hemiä, VD på Wirepas.

I IDCs rapport Spotlight kan du läsa mer om Hafslund Netts utrullningen av de smarta mätarna. Ladda ner rapporten här: https://wirepas.com/download/  och på www.aidon.com/hafslundspotlight

Mer information:

Kontaktperson Aidon: Thor-Erik Næss, VD för Aidon i Norge, +47 900 70184, thor-erik.ness@aidon.com

Kontaktperson Wirepas: Sebastian Linko, Vice President, Marknadsföring, Kommunikation och Investor Relations, +358 (0) 40 023 6607, sebastian.linko@wirepas.com

Aidon i korthet

Aidon är den ledande leverantören av smarta nät och smarta mätlösningar och -tjänster i Norden. Aidon hjälper elnätsbolag att öka tillförlitligheten i elförsörjningen genom att tillhandahålla lösningar för energimätning, insamling och förädling av mätdata samt hantering av lågspänningsnätet. Aidon har levererat och tecknat avtal för mer än 2,5 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har sitt säte i Jyväskylä i Finland och har kontor i Vanda i Finland, Täby i Sverige samt Asker i Norge.

Wirepas i korthet

Wirepas fokuserar på att erbjud de mest pålitliga, optimerade, skalbara och lättanvända uppkopplingslösningar för sina kunder. Wirepas Connectivity är ett decentraliserat radiokommunikationsprotokoll som kan användas i vilken enhet som helst, med vilket radiochip och på vilket radioband som helst. Med Wirepas Connectivity finns inget behov av traditionella repeaters eftersom varje trådlös enhet är en smart router i nätverket. De anslutna enheterna bildar helt enkelt nätverket. Wirepas har sitt huvudkontor i Tammerfors i Finland samt kontor i Australien, Frankrike, Tyskland, Sydkorea, Storbritannien och USA. “Things connected – Naturally”