« Tillbaka

Helen Sähköverkko Oy

Exakta mätuppgifter och mer kostnadseffektiva processer söks

Helen Elnäts viktigaste drivkraft för att förnya mätsystemet var möjligheten att kunna inhämta förbrukningsinformation på ett mer tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. De hade också behov av att kunna hantera mer än 4 000 tillfälliga abonnemangsavstängningar och -omkopplingar varje månad. Genom lösningen för smart mätning strävade de efter att förbättra kundservicen och förenkla processerna som omfattar mätarunderhåll.

Förbättrad funktionalitet

Helen valde Aidon som sin leverantör av AMS-teknik. Cirka 150 000 mätpunkter utrustades med Aidons Energy Service Devices. Lösningen tillämpar tre kommunikationsteknologier: MeshNET trådlös radioöverföring, trådbundet RS485- och GPRS-/3G-nätverk. I mätarna kombineras en fjärranslutningsfunktion med strömavbrytare som möjliggör en säker hantering av energiförsörjningen.

Aidons kontrollrumstjänst används dagligen för effektivt underhåll och övervakning av det installerade mätarbeståndet.

Slutresultat: Bättre kundservice

Det avancerade mätsystemet möjliggör exakt fakturering och fjärrstyrd bort- och påkoppling av elektriciteten. Det sänder också omedelbar information om nätets status och eventuella problem. Allt detta resulterar i kortare svarstider och förbättrad kundservice