« Tillbaka

Lappland Gruppen

Fjärravläsning i sin sanna bemärkelse

För några år sedan gick åtta elbolag i den norra delen av Finland samman inför sin AMR-upphandling. Valet föll på en lösning från TeliaSonera tillsammans med Aidon-teknologi som erbjöd bolagen med den nödvändiga funktionalitet, flexibilitet och pålitlighet som gruppen behövde.

Om vi tar oss tid att studera en karta över Finland upptäcker vi snabbt att ungefär en fjärdedel av den finska landmassan ligger norr om polcirkeln. Kraftdistributionen i Lappland, området med vildmark, en utspridd population och långa kraftförsörjningslinjer, sköts av åtta olika företag. I dagsläget mäts energiförbrukningen för hela den nordliga delen av Finland, runt 90 000 mätpunkter, med hjälp av Aidon-teknologi.

Bakgrund

De åtta eldistributionsföretagen som har sin verksamhet i detta område samarbetar inom ett par olika fält, till exempel via ett gemensamt ägt energihandelsföretag, Energipolar. När den Finska marknaden reglerades 2009, var det praktiskt för gruppen att gå samman kring AMI-upphandlingen, för att skapa en synergi och även spara resurser, säger Mikko Kangasniemi, Utvecklingsansvarig på Rovakaira, en av de åtta aktörerna i Lappland-gruppen.

Lösningen

− Investeringskostnader tillsammans med operationskostnaden över en 15-årsperiod var en stor parameter i vår utvärdering kring vilken lösning vi skulle välja. Referenser och tidigare projekt låg också till grund för vårt beslut, säger Mikko Kangasniemi. Valet föll på en lösning från TeliaSonera Finland. Lösningen bestpår av TeliaSoneras avläsningssystem och Aidons mätare (ESD).

I ett så stort geografiskt område med långa distributionsledningar, är valet av kommunikationsteknik en viktig fråga. Elnätskommunikation (PLC) uppfattades alltför benäget för störningar och ansågs därför som ett riskabelt alternativ. Lapplands Gruppen ansåg själva att trådlös kommunikation var robust och samtidigt flexible nog att tjäna som kommunikationsplattform. Aidons kommunikationslösning erbjuder flexibilitet för olika typer av installationer: möjligheten att ha RS485 trådbundna anslutningar, mesh-radiobaserade och GSM punkt-till-punkt-anslutningar i samma system är en betydande fördel.

Erfarenheter

− Jag är verkligen nöjd med pålitligheten och den övergripande prestandan hos vår lösning. När vi tog beslutet så var Aidon ett ganska nytt företag med banbrytande idéer, såsom fjärruppdatering av mätarna eller att ändra kommunikationstekniken genom att ändra systemmodul. Vi har allt detta i bruk idag och jag måste säga att jag är lite förvånad över hur smidigt det fungerar, säger Kangasniemi.

Efter utrullingsfasen har Rovakaira nu tagit PGM, Power Grid Management-funktionalitet i bruk genom fjärrupdatering av mätarpunkter. PGM ger detaljerad information från mätarna och skickar varningar till företagets DMS vid eventuella fel eller avvikelser, såsom över- eller underspänning, avsaknad av fas, eller fel i neutralledaren.

− När vi genomförde köpet var det för att möta regleringens krav på fjärravlästa mätsystem. Nu, efter att ha haft systemet två år i full drift, kan jag säga att systemet är betydligt mer än bara ett fjärravläst mätsystem. AMI är ett informationshanteringssystem som samlar in data, bearbetar datan och levererar den till flera olika intressenter för vidare användning, avslutar Kangasniemi.