« Tillbaka

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

Livscykelkostnaderna – den avgörande faktorn för systemförnyelser

Då man överväger en investering i ett mätsystem bör hänsyn tas förutom till den första investeringen också till kostnaderna under hela systemets livscykel, till exempel underhåll och eventuella uppgraderingar. Orsaken till att Oulun Seudun Sähkö valde Aidon var den framtidssäkrade modulsystemsarkitekturen och den avancerade fjärruppdateringsmöjligheten. Uppdateringsfunktionen testades då Oulun Seudun Sähkö inkluderade en funktion för hantering av lågspänningsnätet i sitt AMS. Tack vare Aidons lösning kunde detta genomföras från en central punkt utan att det krävdes ett besök till mätarna.

Integrering i kundernas affärssystem

Vid Oulun Seudun Sähkö integreras Aidon Gateware med Enoros Customer Information System och ABB:s DMS distribution management-system. Mät- och övervakningsinformation från fjärravläsningssystemet kan således utnyttjas både av kundtjänsten och i hanteringen av elnätet.

Proaktiv service tack vare hanteringen av lågspänningsnätet

Genom integreringen av Aidons funktion för hantering av lågspänningsnätet med DMS-systemet kan den operativa avdelningen vid Oulun Seudun Sähkö ta emot larm i realtid, om det uppstår fel i slutkonsumentens eldistribution. Dessutom larmar systemet omedelbart om farliga fel uppstår i nolledare eller fasledningar.

Om det uppstår ett fel i mellanspänningsnätet, visar systemet vilka delar av lågspänningsnätet som har påverkats. Korrigeringsåtgärder kan omedelbart vidtas, utan att konsumenten lägger märke till felet. Detta möjliggör proaktiva kundtjänster.

Anknytande pressmeddelanden

  • Oulun Seudun Sähkö implementerar PiHa i hela lågspänningsnätet – Information om störningar i elnätet skickas direkt, både till nätbolaget och kunderna. Läs mer
  • Finska Oulun Seudun Sähkö förnyar sitt fjärravläsningssystem. Läs mer