« Tillbaka

Savon Voima Verkko Oy

Kortare svarstider

Savon Voima Verkko driver 25 000 kilometer kraftledningar. En stor del av dessa är luftledningar i stora tätortsområden. I skogsområden är ledningarna känsliga för stormar och stor snöbelastning. Denna typ av miljö utgör en utmaning för pålitlig elförsörjning.

Tack vare den nya fjärruppdateringen av Savon Voimas Energy Service Devices förmedlas larm om olika typer av händelser i kundens mätpunkt och lågspänningsnätet. Omedelbar information om fel förkortar också svarstiderna i kundbetjäningen. Geografiskt kan felen lokaliseras på DMS och reparationer ges i uppdrag enligt detta.

Om ett träd välter över mellanspänningslinjen, kan den skadade punkten följaktligen lokaliseras med hjälp av en karta på transformatorstationsnivå tack vare larm från mätpunkter som påverkas på grund av utebliven spänning. Reparationer kan således utföras snabbare.

Friktionsfri automatiserad komplett arbetsprocess

Savon Voimas slutliga mål är en friktionsfri arbetsprocess från larm till uppdragsgivande och reparation. De är på god väg att uppnå detta tack vare de avancerade verktygen som de nu integrerar.

Förutom Aidons mätare och ABB:s DMS-system, Tietos GridWise-system för överblick över status med geografisk information i realtid ingår Tietos PG Field-applikation med en elektronisk karta för mobila apparater. När integreringen är färdig kommer systemet att inkludera en automatisk behandling av larm – inklusive detaljer om var fel har uppkommit och beskrivningar av uppdragen – och sända dem till reparationsoperatörer på fältet.

– Genom att sammanföra innovationer kan vi reparera fel och upprätthålla nätet på ett helt nytt, effektivare sätt. Detta förbättrar kundservicen och minimerar kompensationerna vi är tvungna att utbetala, om felen varar längre än en viss tid, säger Matti Ryhänen, verkställande direktör för Savon Voima.

Efter pilotfasen som omfattar 10 000 Energy Service Devices uppdateras också de återstående mätpunkterna med samma övervaknings- och larmfunktioner.

Fakta

  • Savon Voima Verkko levererar elektricitet till 114 000 kunder i den centrala östra delen av Finland.
  • AMS-systemet består av 70 000 Aidon Energy Service Devices och Aidons Gateware avläsningssystem. Mätavläsningstjänsten levereras av Enfo.
  • Övervakningen av lågspänningsnätet lanseras som bäst. Den ger bland annat larm om fel vid kundernas mätpunkter i både låg- och mellanspänningsnäten samtidigt som effektiv reparation och kundservice i rätt tid möjliggörs.

Anknytande pressmeddelanden