« Tillbaka

Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi – halvvägs till det nya smarta nätet

Västervik Miljö & Energi har varit första elbolag i Sverige att ta steget över till andra generationens AMR-lösning. Efter ett framgångsrikt utvärderingsprojekt med 550 elmätare byts nu resterande 12 000 elmätare ut mot nästa generations smarta elmätare i rask takt. Projektet är planerat att gå i mål i början av 2018 och med 5.600 mätare installerade närmar man sig nu halvlek.

Saknad mätdata drivkraften för nästa generations lösning

Per-Erik Ekström

Per-Erik Ekström, Elnätschef på Västervik Miljö & Energi, berättar om varför elnätsbolaget valt att bli en pionjär och föregångare i att realisera det smartare elnätet.

– Vi installerade första generationens AMR-system under åren 2006-2008. Den gången valde vi att använda oss av elnätsbaserad kommunikation för att samla in faktureringsdata från mätarna. Även om den automatiska mätaravläsningen var en stor förbättring gentemot vad vi hade tidigare har det fungerat långt ifrån perfekt. Elnätet förorsakar störningar i överföringen vilket leder till att över 400 mätare måste läsas av manuellt innan våra kunder kan få sin faktura. Varje månadsskifte måste halva personalstyrkan släppa allt, för att åka runt och läsa av elmätare där vi inte fått in uppgifterna automatiskt.

Att på manuell väg behöva samla in saknad mätdata kostar både tid och pengar, något som är huvudanledningen till att Västervik Energi nu valt att byta ut alla mätare på ett bräde:

– Vi har varit tvungna att behålla det gamla systemet till avskrivningen var avklarad men nu är det dags! På grund av de problem vi har med vår nuvarande lösning bestämde vi oss också tidigt för att, istället för att förnya systemet bit för bit, ersätta det helt och hållet.

Radiobaserad kommunikation förbättrar insamlingsprestandan

– Innan vi genomförde upphandlingen sonderade vi marknaden för att förstå vilka möjligheter och vilken teknik som fanns tillgänglig. Framförallt tittade vi närmare på de olika alternativen för kommunikationslösningar. De PLC-baserade lösningarna har uppdaterats sen förra varvet och vi hade initialt en idé om att vi skulle kunna använda oss av elnätsburen kommunikation även framöver. Tyvärr visade vår utvärdering att en nätburen lösning inte skulle klara av att möta våra SLA-krav på mätdatainsamlingen

Västervik Energi valde därför i stället att satsa på ett radiobaserat system med så kallad mesh-radio. Med ett uttalat fokus på att förbättra prestandan i mätdatainsamlingen är förväntningarna på den nya lösningen stora. Halvvägs in i projektet kan Per-Erik Ekström och hans kollegor också glädjas åt rejält förbättrad insamlingsprestanda.

– Med 5.600 mätare installerade ser det riktigt lovande ut, till och med bättre än vad vi avtalat med Aidon som leverantör av de nya mätarna. Vår målsättning är att uppnå ett SLA på 99,8 %. Idag har vi oftast en servicenivå på över 99,9 % sedan senaste avfrågningen på 8 timmar.

Den nya AMI-lösningen mer än bara mätdatainsamling

Men bättre förutsättningar att samla in förbrukningsdata som faktureringsunderlag är bara en av fördelarna med Västervik Energis nya AMI-lösning. En annan är förbättrade möjligheter att övervaka kvaliteten på eldistributionen.

– Med den nya lösningen får vi betydligt bättre kontroll över vad som händer i nätet, ändå ut i lågspänningsnätet, fram till varje enskild abonnent. Vi kan identifiera ledningsförsluster, se var nätets svaga länkar finns och var det behövs med kapacitet. Kontrollen förbättras i och med att vi kan styra tillslag och avslag centralt i systemet.

Tillgången till mer och förbättrad statistik blir också ett viktigt verktyg för nätplanering och dimensionering av elnätet. Detaljerad, tillförlitlig data blir på så sätt nyckeln till att över tid optimera hela elnätet.

Mer insyn och flexibilitet för konsument

I det smarta elnätet förbättras också konsumenternas möjlighet till insyn, något som även varit en viktig drivkraft bakom Energimarknadsinspektionens ny regulativa krav. Med de nya mätarna på plats kommer alla Västervik Energis användare få tillgång kring information om sitt förbrukningsmönster på företagets webbplats.

– Tillgången till mer detaljerad och högupplöst information ger våra abonnenter möjlighet att fatta egna, mer underbyggda energibeslut och att aktivt kunna påverka och anpassa sin förbrukning. Vi är inte där än men jag tror att hushållen över tid kommer bli allt mer intresserade av att till exempel kunna styra förbrukning till förmånliga tider på dygnet. En annan viktig trend är det ökade intresset för mikroproduktion av el med hjälp av till exempel solenergi. Vi vet inte idag hur framtidens samhälle kommer se ut. Det vi känner oss trygga i är att vi nu är väl förberedda för framtiden hur den än utvecklas, avslutar Per-Erik Ekström.

 


Om Västervik Miljö & Energi

Västervik Miljö & Energi är ett kommunägt bolag med 155 anställda. I bolaget har kommunen samlat samtliga affärsdrivande infrastrukturverksamheter, från el och fjärrvärme till vatten och avfallshantering. Affärsområde Elnät och gatubelysnings 17 medarbetare ansvarar för att förvalta, förnya och underhålla kommunens elnät.