« Tillbaka 21.12.2011

Det finska energibolaget Seinäjoen Energia förnyar sitt fjärravläsningssystem med teknologi från Aidon

Seiverkot Oy, som är en del av Seinäjoen Energia koncernen, ersätter de äldsta delarna av sitt fjärravläsningssystem med tredje generationens teknologi. Leveransen inkluderar ett avläsningssystem som kommer att verka parallellt med det gamla systemet till slutet av utbytesperioden. Aidon ”Energy Service Device” ersätter de gamla mätarna och kan valfritt installeras i de olika delarna av elnätet eftersom de kommunicerar via 3G-nätet och är inte beroende av elnätets uppbyggnad.

I stort sätt alla mätpunkter i området har redan anslutits till fjärravläsningssystemet. Seiverkot Oy är det första energibolaget i Finland som börjat förnya sitt gamla insamlingssystem med teknologi som uppfyller framtida funktionskrav. I den första fasen, kommer c:a 3000 Energy Service Device att installeras i nya mätpunkter och för att ersätta några av de gamla mätarna och terminalerna i flerfamiljshus.

– Vi valde Aidon´s lösning eftersom systemet går att gradvis implementera och det stör inte driften av det gamla systemet. Detta är det enklaste och det minst kostsamma vägen för att övergå till den nya generationens teknologi för fjärravläsning, säger Antti Koskela, elnätschef hos Seinäjoen Energia.

Modern arkitektur och ett enkelt gränssnitt för systemintegration, gör det möjligt att driftsätta det nya systemet parallellt med driften av det nuvarande och utbytet av de gamla mätarna på det mest optimala sättet, uppfyller kraven. Kommunikation via mobiltelefonnätet och användningen av radioteknologi, gör att Aidon Energy Service Device kan byggas ut helt fritt för att ersätta den första generationens fjärravlästa elmätare.

– Vi kommer succesivt sluta med datakommunikation via elnätet, vilket kommer att göra fjärravläsningen mer tillförlitlig och frigöra utrymme i nätstationerna. I tillägg till fjärravläsning och fjärrstyrning, erbjuder Aidon Energy Service Device möjlighett att kontrollera nivån på elkvalitén till konsumenten, säger Antti Koskela-

De nya enheterna har funktion för övervakning av lågspänningsnätet, så kallad PiHa funktionalitet, som kan bli implementerad genom automatisk fjärruppdatering. När traditionella fjärravlästa mätare gradvis blir ersatta med de nya Aidon Energy Service Device, kan också nätövervakningen förbättras genom implementering av PiHa funktionalitet på strategiska mätpunkter.

För mer information, var vänlig kontakta:

Antti Koskela, Network Manager, Seiverkot Oy, tel. +358 207 601 417

Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tel. +358 405 144 771

www.aidon.fi

Aidon är ett europeiskt teknologiföretag specialiserat på ”Smart Metering” och ”Smart Grid” applikationer. Aidon erbjuder den nya generationens ”Energi Service Enheter”, datakommunikation, systemlösningar och tjänster, allt baserat på öppen arkitektur. Företaget har kontor i Finland, Sverige och Norge.