« Tillbaka 24.09.2008

ESE-Verkko inför en öppen systemarkitektur för mätdatahantering

ESE-Verkko Oy, med verksamhet i S:t Mikkeli, Finland har tagit i drift ett sy-stem för fjärravläsning av elmätare. Systemet som är baserat på en öppen arkitektur har efter utvärdering i ett pilotprojekt godkänts för utbyggnad och kommersiell användning.

”Den nya generationens mätsystem” som är levererat av Onninen/Actaris, ansvariga för systemprogramvaran, och Aidon. Systemet kommer att vara utbyggt med 12 000 energimätare till slutet av 2008. Empower Oy ansvarar för projektledning, installation, datatrafik och insamling.

”- Vårt primära krav var ett system som är baserat på utrustning från två oli-ka tillverkare, vilket är en relativt ny företeelse inom detta område. Samverkan mellan parterna i projektet har fungerat bra och lösningen fungerar tekniskt. Den enkel och problemfri installation av de nya elmätarna och den pålitliga datainsamlingen uppfyller våra mål”, säger Jussi Malkamäki verkställande direktör hos ESE-Verkko Oy.

ESE-Verkko vill erbjuda sina kunder en heltäckande och aktuell information om elförbrukningen. Den intelligenta, öppna och modulära strukturen i den nya generationens mätare bedömdes att bäst stödja dessa mål.

”- System som kan hantera teknologier från olika tillverkare har visat sig fun-gera bra och det har redan förändrat energibolagens inköpsstrategier.
ESE-Verkko´s beslut att hålla fast vid målet att välja ett system som kan hantera två eller flera mätarfabrikat är ett bra exempel på detta” säger Petteri Heinänen, marknadsdirektör hos Aidon.

Ytterligare information:
Jussi Malkamäki, verkställande direktör, ESE-Verkko Oy, tfn + 358 15 195 3850

Petteri Heinänen, marknadsdirektör, Aidon Oy, tfn + 358 40 514 4771