« Tillbaka Reflektioner 21.12.2017

Från produkter till plattformar

Timo Chrons, VD, Aidon:

Vad avses egentligen med plattformsekonomi, och vilken roll spelar den för företag? Enkelt uttryckt handlar plattformsbaserade affärsmodeller – och de strategier som de möjliggör – om att föra samman människor och företag för att erbjuda dem produkter och tjänster som de behöver.

Enligt World Economic Forum är övergången från en lineär, resurstung, producentdriven industriell modell till en efterfrågedriven, mångfacetterad plattformsmodell inte bara på väg utan innebär också stora omvälvningar. Accenture noterar att plattformekosystem inom digital ekonomi helt enkelt utgör grunden för nytt värdeskapande.

Denna marknadsmodell har funnits i hundratals år. Dagens version möjliggörs dock av flera element: uppkoppling, en ökande användning av data och dataanalys samt en ökande tillgång till förmånliga molnbaserade processer, lagringsmöjligheter och verktyg.

Många revolutionerande produkter och tjänster bygger på plattformar; algoritmer och molnbaserad databehandling utgör i sin tur plattformekonomins grund. Till exempel företag såsom Amazon, Microsoft och Google drar nytta av att äga plattformar.

Vi på Aidon har hjälpt elnätsbolag att främja eldistributionens tillförlitlighet. Eftersom digitaliseringen fortsätter att förändra energimarknaden uppgraderar nätbolag fortlöpande sina distributionsnät för att anpassa dem till framtida krav och regelverk. Plattformar är svaret, och vår mätinfrastruktur är ett utmärkt exempel på detta.

I Norge får Hafslund Nett fördelar av denna teknologiska megatrend och genom att utnyttja denna plattformsmodell i sin affärsverksamhet. Norges största operatör utvecklar i dag ett smart mätsystem som ska täcka 700 000 elanslutningar i Osloregionen i slutet av 2018. Kärnan i denna nya smarta mätlösning består av flera av våra produkter som tillsammans bildar en plattform via vilken olika intressenter får information och tjänster för sina behov.

Plattformen består av vår Energy Service Device (ESD) som mäter energiförbrukningen och tar fram mätdata vid fastställda intervall och när vissa händelser eller fenomen inträffar i förbrukningen eller nätet. Data överförs till ett head-end-system med hjälp av en kommunikationslösning som levereras av den finska leverantören av uppkopplingsteknik Wirepas. Head-end-systemet samlar in och behandlar data från mätenheter. Systemet är foglöst integrerat i DSO:s informationssystem, som använder PaaS-teknik (Plattform som service) inklusive analysverktyg och artificiell intelligens. Lösningen har naturligtvis en dataskyddslösning med den strängaste säkerhetsnivån. Hafslund Nett kan administrera denna plattform och följa upp hela lågspänningsnätet och alla deras kunders lokaler, vilket skapar avsevärt värde för företaget. Det fina med plattformen är att den kan skalas upp och uppgraderas: När energisystemet utvecklas, när nya applikationer lanseras för kunder eller när nya regelverk införs kan dessa förändringar beaktas tack vare den flexibla plattformen.

Den värdeskapande kraften hos plattformekosystem banar väg för tillväxt. Ledande aktörer inom digitalisering i olika branscher väljer nu denna nya innovativa möjlighet. Effektivit flexibilitet, snabbhet och skalbarhet, plattformsekonomin är verklighet – och kommer att förändra affärsmodellerna.