« Tillbaka Reflektioner 24.10.2017

Hur möta de framtida behov som omvandlingen av energibranschen för med sig?

Fredrik Rex, VD, Aidon Sweden:

Sveriges elmarknad är uppskattningsvis dubbelt så stor som marknaden i Finland. Ungefär 160 elnätsbolag verkar på den svenska marknaden, som domineras av följande tre bolag: Vattenfall, Ellevio och E.ON Sverige.

Sverige var bland de första marknaderna i världen att införa ett nationellt program för smarta mätare. Utrullningen slutfördes under år 2009, med påföljden att alla svenska kunder nu får exakta elfakturor varje månad. Men det har gått nästan tio år sedan dess och själva tekniken börjar bli föråldrad.

Marknaden idag drivs av införandet av nya funktionskrav på smarta mätare. Den svenska elmyndigheten har även fastställt när mätsystemen måste överrensstämma med de angivna funktionskraven: före 1 januari 2025. I och med intåget av nästa generations smarta mätare gör sig marknaden nu redo för investeringar i nya helhetslösningar.

Vad bör alltså elnätsbolagen ta i beaktande? Det handlar primärt om att kunna möta de framtida behov som omvandlingen av energibranschen för med sig.

En av de vanligaste funderingarna gäller omvandlingen av energiproduktion från storskalig produktion till förnybara energikällor, samt decentraliseringen av produktionsnätverk. Andra frågor gäller framfarten av eldrivna fordon och batterisatser, samt energiproduktion i privata hushåll med hjälp av solpaneler. Nya konsumtionsmönster och behov uppkommer som en följd. Här i ligger utmaningen för elnätsbolagen.

Aidons teknologi stöder dessa utmaningar bäst. Våra smarta mätare gör det möjligt att följa med händelser i realtid. Tack vare det här kan elnätsbolagen bättre hantera potentiellt utmanande situationer samt erhålla statistik för att hantera leveranskvalitet och kontrollera elavbrott. Vi förstår oss på elnätsbolagens verksamhet och processmiljö, och kan således hjälpa dem genom framtida utmaningar.