« Tillbaka Nyhet 08.02.2017

Hafslund Nett: Den hundratusende mätaren installerad

Fredag den tjugonde januari installerade Viktor Svensson från Eltel den hundratusende nya elmätaren i norska Hafslund Netts elnät. Det tog honom totalt 20 minuter att installera mätaren som nu återfinns i bostadsområdet Lørenskog strax norr om Oslo.

Nu fortsätter utrullningen av Hafslund Netts nya smarta mätlösning i snabbt tempo. I skrivande stund är 112 installatörer från Eltel engagerade i utrullningen av nya elmätare. Tillsammans installerar man svindlande 1000 nya mätare varje dag. Och tempot kommer öka ytterligare när man nu tar sig an storstadsregionen runt Oslo där målet är att klara av 1500 nyinstallationer varje dag.

Innan den breda utrullningen i Norges största distributionsnät påbörjades, genomförde Hafslund två pilotprojekt där totalt 8 500 mätare installerades. Mass-utrullningen började i Eidsvoll och Hurdal kommuner i augusti 2016 och är nu på väg mot Oslo-området.

100 000 mätare – en milstolpe för Norges största nätbolag

– Jag är verkligen stolt över projektet och dess deltagare. Det är tillfredsställande att se hur vi nått den viktiga milstolpen att ha installerat 100 000 mätare i princip helt enligt tidsplan. Visst har vi stött på utmaningar längs vägen, men inget vi inte kunnat lösa tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners. Tack vare kvalificerat tekniskt kunnande och lösningsorienterade projektmedlemmar, både i vår egen organisation och på leverantörssidan, har vi nått ett avgörande delmål. Det bådar gott för fortsättningen av projektet, när totalt 700 000 smarta elmätare ska komma på plats, berättar Kristin Lian, Senior Vice president på Hafslund Nett.

Thor-Erik Næss, VD för Aidon Norge, ser också positivt på projektet och samarbetet med Hafslund Nett:

– Den hundratusende mätaren markerar en viktig etapp i projektet som vi skrev under på för mindre än två år sen och där utrullningen påbörjades för knappt ett halvår sen. Projektet som bygger på en helt integrerad AMI-lösning är ett av de absolut största i Norden. Det är upplyftande att se resultatet av allas vårt fokuserade arbete, starka engagemang och nära samarbete mellan Aidon, Hafslund Nett och övriga involverade parter.

– Tack vare vårt nya logistikcenter ACC (Aidon Customization Center) som öppnades i September 2016 har vi kapacitet och flexibilitet att leverera enligt den planerade tidsplanen. Vi kan öka volymerna i takt med utrullningen hos Hafslund Netts och samtidigt möta förväntningarna hos våra övriga kundprojekt i Norge, säger Næss.