« Tillbaka Nyhet 27.06.2018

Helen Elnät och Aidon: 10 år av samarbete

Helen Elnät och Aidon inledde samarbetet för tio år sedan. Vad är hemligheten bakom det smidiga samarbetet?

Helen Elnät tog ett modigt beslut för tio år sedan, att samarbeta med det då unga företaget Aidon. Det var ett beslut som har lönat sig och samarbetet vilar idag på en mycket stark grund. Men vad gav Helen Elnät modet att fatta ett sådant beslut?

Samarbetet mellan Helen Elnät, som administrerar elnätet i Helsingfors, och Aidon började för ca tio år sedan. Helen Elnäts mätchef Mika Nousiainen och chefen för Aidons affärsenhet i Finland Petteri Heinänen har varit med i det gemensamma projektet från första början. De samlades för att gå igenom lärdomarna av projektet.

Föregångare inom fjärrbrytning

Helen Elnäts beslut att välja Aidons lösning för tio år sedan baserade sig på ett klart behov.

”Helen Elnät hade redan ett kabelbaserat elnät, och våra utmaningar var därför annorlunda . I Helsingfors flyttar folk hela tiden, 60 000–70 000 gånger om året. Alltid när en invånare flyttar ut borde elen avkopplas och när en ny invånare flyttar in borde den kopplas på igen”, berättar Mika Nousiainen.

”Att göra detta manuellt krävde en hel del resurser, och det var detta problem vi ville lösa när vi för tio år sedan planerade anskaffningen av ett fjärravläsningssystem. Därför blev vi intresserade av fjärrbrytningsfunktionen som Aidon kunde erbjuda säger Nousiainen. ”Vi övergick från en helt manuell process till en helt automatiserad process redan innan fjärrbrytare blev en del av mätrekommendationerna.”

En modig och upplyst kund

Petteri Heinänen konstaterar att Helen Elnät är en speciell kund i den bemärkelsen att köpbeslutet uttryckligen berodde på förbättring av processen och ekonomiska fördelar.

”Det var lätt att förhandla med Helen Elnät, eftersom de ville utveckla sin verksamhet och hade satt sig in i processerna”, berättar Heinänen.

Mika Nousiainen påpekar att Helen Elnät redan en längre tid köpt mätaravläsningstjänster. Därför visste man exakt hur mycket ett besök till en mätare kostar.

För tio år sedan var Aidon ett ungt företag. Dess teknologiska lösning var ny och erfarenheterna av den var begränsade. Att lita på Aidon krävde därför mod av Helen Elnät. Så vad övertygade Helen Elnät om att Aidon kunde leverera den utlovade lösningen?

”Eftersom Aidon var en ny aktör fanns det många frågor på bordet. Vi insåg dock möjligheterna”, berättar Nousiainen. ”Aidon hade en ny syn på saker och ting. Aidon bad oss tänka efter hur energiserviceenheter kan utnyttjas i processerna, och vi började söka efter en lösning utifrån denna grund. Även den goda dataöverföringsförbindelserna som fjärrbrytningen  kräver talade för lösningen.”

Eldprov för ett ungt företag

Enligt Petteri Heinänen måste Aidon göra en massa arbete för att vinna Helen Elnäts förtroende, eftersom det inte bara gällde att övertyga den potentiella kunden om tekniken utan också om att företaget var stabilt. ”Utrustningens livscykel är 15 år. Därför gällde det att övertyga Helen Elnät om att Aidon är en långsiktig aktör på marknaden.”

”Utan denna affär skulle Aidon inte vara det  företag det är idag. De nya kundrelationerna var ett bevis på att någon trodde på oss. Helen Elnät gav oss en viktig referens, och vi kunde visa att vår teknik fungerar i stor skala”, konstaterar Heinänen.

”I början fanns det också utmaningar, men den grundläggande tekniken fungerade. Helen Elnät fattade ett modigt beslut, eftersom det inte är en liten sak att investera över tio miljoner euro i ett inköp från ett nytt företag”, säger han.

Förtroende och samarbete skapar en bra anda

Både Nousiainen och Heinänen är nöjda med förtroendet och samarbetet. I synnerhet när det gäller övervägandena om processerna går ett stort tack även till Jörgen Johansson från Empower, som tillhandahåller mätaravläsningstjänster för Helen Elnät. De säger att samarbetet mellan Aidon, Empower och Helen Elnät är nära. Varje företag har en egen tydlig roll.

”Det här är en långvarig kundrelation. Det handlar om engagemang, eftersom ansvaret och samarbetet fortsätter under systemets hela livscykel”, säger Nousiainen.

”Vi har lärt oss en hel del under vår resa tillsammans. Vi har insett att den ena parten ibland har mer besvärliga frågor att lösa. Från första början har vi sökt efter lösningar: vi har utrett situationer rationellt, och bägge parter har tagit sitt ansvar”, säger Heinänen.

Samarbetet fortsätter

Det byggs intensivt i Helsingfors och elnätet expanderar. Även den småskaliga produktionen fördubblas varje år i Helsingfors. Data från smarta mätarna blir allt viktigare när kundernas egen elproduktion och -lagring ökar. Helen Elnät har beslutat att fortsätta samarbetet med Aidon och Empower, och ett avtal har nyligen ingåtts för de följande åren. Hurdana framtidsförväntningar har Nousiainen och Heinänen?

Den utrustning som installerades först har fungerat i tio år, och den börjar närma sig den sista tredjedelen av livscykeln. De berättar om det pågående gemensamma utvecklingsprojektet, där man genom att analysera data från utrustningen strävar efter att skapa en ”livscykelprognos” för den. Det är ekonomiskt viktigt att planmässigt hantera livscykeln och vidta korrigerande eller ersättande åtgärder därefter.

Nousiainen påpekar att pengarna till investeringarna i sista hand kommer från kunderna. Det handlar alltså om ett projekt som berör alla helsingforsare. ”Om man tänker på Helen Elnäts kunder möjliggör en tillförlitlig mätsystem och aktuella data för sin del att Helsingfors har den billigaste elen bland Europas huvudstäder i relation till köpkraften”, säger han.

”Förtroendet, samarbetet och engagemanget vilar på en stark grund. Det är bra med tanke på fortsättningen”, säger Nousiainen.