« Tillbaka 24.04.2008

Helsingfors Energi valde Aidon’s teknologi för fjärravläsning

Helen Sähköverkko Oy, ansvariga för eldistributionen i Helsingforsregionen, valde Aidon´s AMM teknologi för utbyggnad av system för fjärravläsning av företagets elmätare. Under 2008 – 2010 kommer c:a 120 000 av den ”Nya Generationens Elmätare” att installeras i centrala Helsingfors. Efter det, kommer ungefär hälften av alla elmätare i Helsingforsregionen att omfattas av system för fjärravläsning.

– ”Vårt mål är att förbättra vår kundservice, rationalisera arbetsprocesser och få en effektiv styrning av vårt mätarunderhåll”. Säger Mika Nousiainen, chef för mätaravdelning hos Helen Sähköverkko Oy. ”Det kontinuerliga informationsflödet från mätare till administrativa och tekniska, måste fungera snabbt och tillförlitligt.” Aidon´s AMM lösning möter uppsatta krav på ett föredömligt sätt.

Aidon tillhandahåller ”öppen – arkitektur – baserade” elenergimätare, lösningar för datakommunikation och applikationsprogram, vilka tillsammans bildar den ”Nya Generationens AMM-system”.

Den intelligenta mätenheten består av en elenergimätare bestyckad med router för datakommunikation, en sk. systemmodul och en fjärrstyrd brytare. AMM systemet fjärrkonfigurerar och ansluter mätenheterna automatiskt till centralsystemet under installationsprocessen. Funktionen för fjärrkonfigurering används också vid framtida uppdatering av mätenheternas programvara.

För lokal dataöverföringen mellan mätenheterna används antingen kablad databuss, RS485 eller Tritech Mesh-Net radio, vilket bidrar till systemets tillförlitlighet och med avseende på livscykelkostnad, ger det en kostnadseffektiv systemlösning för dataöverföring. Från den lokala kommunikationsstrukturen överförs mätdata via GSM/GPRS till Gateware insamlingsprogram som processar mätvärden vidare till företagets affärssystem.

– ”Helen Sähköverkko Oy beslut att välja en ny generation av AMM system pekar på en klar trend för industriella tekniklösningar. Allt lägre livscykelkostnader krävs, samtidigt med nya funktioner som stödjer och effektiviserar nätbolagens arbetsprocesser”, förklarar Petteri Heinänen, marknadsdirektör hos Aidon Oy.

Aidon är ett europeiskt teknologiföretag med kontor i Sverige, Norge och Finland. Företaget är specialiserat på energimätning och automatisk mätdatahantering (AMM) system, för energibolag och tjänsteföretag. Aidon´s ”Nya generation AMM system” har fått en stark marknadsposition och är en etablerad teknik för fjärravläsning i de nordiska länderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Rex, Aidon Sverige, Enhagsslingan 19, 187 40 Täby, Tfn. +46 8 768 17 70, Mobil +46 70 336 61 38, Fax +46 70 336 61 86, www.aidon.se