« Tillbaka Reflektioner 29.03.2018

Hur gynnas eldistributionen av industriella internet?

Tomi Kyllönen, Director, Product Development, Aidon:

Fjärravlästa elmätare är ett vanligt exempel på industriella internet. Vad annat utöver avläsning av elmätare kan IioT innebära för elnätsbolagens verksamhet? Varför är frågan aktuell just nu?

Det pågår just nu en väldigt aktiv diskussion kring det Industriella internet (IIoT) och dess applikationer. Nätlösningar som baserar sig på mätsensorer, kommunikation, datasystem och analys och anknyter till industriell infrastruktur har blivit tillgängliga för allt fler aktörer: sensortekniken har blivit billigare, utrustningen kräver allt mindre utrymme och el, kommunikationsnäten och -utrustningen har blivit tekniskt mer avancerade och förmånligare och det finns kostnadseffektiv och skalbar kapacitet för databehandling och -lagring i form av molntjänster.

Energibranschen befinner sig i centrum av stora omställningar och självfallet väcker IIoT-teknologi just nu en del frågor. Å ena sidan har införandet av fjärravlästa elmätare gjort energibranschen till en föregångare när det gäller industriella internet – AMM-systemen var ju den första generationens applikationer inom industriella internet. Å andra sidan har eldistributionssystemet blivit mer komplext, vilket förändrar dess dynamik. Nätoperatörerna behöver mer transparens och verktyg för att styra nätet. Utrustning som behövs för detta har blivit mer tillgänglig, och det lönar sig att använda den.

Industriella internet ger mervärde – men inte utan analys

Även om fjärravlästa elmätare har gjort energibranschen till en pionjär inom industriella internet befinner sig tekniken ännu bara i början när det gäller förädling och utnyttjande av tillgängliga data.

Med enbart rådata kommer man inte långt. Det är självklart möjligt att hitta något nytt i en massa data som du har lagrat i skrivbordslådan, men det är ganska osannolikt att du kan omvandla det till värdeskapande insikt. Men när man med hjälp av analys kombinerar data från en källa, till exempel mätarnätet, med lägesuppgifter från andra källor (t.ex. väderleksuppgifter) kan man skapa ny information med mervärde som hjälper till att optimera verksamheten, förutse underhållsbehov och även utveckla helt nya tjänster.

I tillämpningen av industriella internet måste man därför framskrida från fall till fall och utgå från affärsverksamheten och dess behov. Det gäller att fråga sig vilka verktyg information ger och vilket mervärde man kan extrahera ur data. Med andra ord måste man först identifiera det ekonomiskt värdefulla problemet och därefter analysera om man kan lösa problemet med hjälp av data. Lösningarna är inte alltid självklara, de uppstår som en kombination av experiment och tankearbete, genom iteration.

Som exempel kan vi ta Aidons Power Grid Management-lösning som ger verktyg för drift av distributionsnät, identifiering av fel samt planering av nätets underhåll och service. Då effektiviseras befintlig affärsverksamhet. Vår lösning inom industriella internet kan jämföras med digitalisering av nätchefens erfarenhetsbaserade kunskap: systemet observerar nätet och lär sig att förutse dess beteende utifrån mycket små signaler.

I gång med öppet sinne

Ett tillförlitligt och säkert elnät samt dataskydd är grundläggande förutsättningar för planeringen av lösningar inom industriella internet. Även användbarheten får större betydelse hela tiden. Valet av lösning bör dock alltid basera sig på business case, dvs. nytta som kan mätas i euro. Det lönar sig inte att utveckla teknologi för teknologins skull – målet måste vara att ge kunden värde. Det väsentliga när man utvecklar en kreativ lösning som faktiskt ger mervärde är att partnern som erbjuder en lösning eller en tjänst har stark branschkompetens och förmåga att designa lösningen tillsammans med kunden.

Det finns redan en hel del detaljerad information som underlättar och effektiviserar distributionsnätbolagens arbete. Det enda som behövs är en applikation som lämpar sig för de egna behoven och som samlar och analyserar data, så att de kan utnyttjas. Mod är viktigt när det gäller att komma i gång med industriella internet. Förändringar kan ske mycket snabbt och därför gäller det att med öppna sinnen undersöka de möjligheter som IIoT ger och börja utnyttja dem redan nu. Att utnyttja data är inte magi. I sista hand är det inte något konstigare än ett IT-projekt. De verktyg som behövs finns redan, och tillsammans med ett kompetent team kan man starta med små experiment.  Vi på Aidon är redo – ska vi börja tillsammans?