« Tillbaka 18.09.2009

Infrastruktur för AMM måste också tillgodose framtida systemkrav, Helen Sähköverkko kombinerar olika tekniker

Mer och mer teknik installeras i byggnader i samband med effektivisering av energianvändningen. I framtiden kommer dessutom konsumenterna också bli elproducenter och levererar sin överskottsenergi till distributionsnätet.

Även om en sådan vision kan tyckas avlägsen, kommer den bli verklighet under de kommande tio åren -med andra ord, redan under livscykeln för de ”Automatisk Meter Management” system (AMM) som idag köps in. Detta är anledningen till att den datakommunikationslösning som väljs för AMM systemen bör vara flexibel och ha tillräcklig kapacitet för att garantera tillräckligt höga prestanda för framtida uppgifter och ökad arbetsbelastning.

”Future datakommunikation resultat har blivit en viktig faktor som energiföretag har erfarenhet av olika lösningar. Vi redan ser tecken på ett behov av daglig insamling timvärdena för aktiv och reaktiv effekt i båda riktningarna, av värden i taxa register och av strömavbrott data, ”listor Mika Sohlman, Product Manager i Aidon Oy.

Nya tillförlitlighetskrav överväga behovet av att få de uppgifter som nämns av Sohlman klockan sex på morgonen, från 100.000 kunder med 98% tillförlitlighet. Vid detta skulle skilja kablage bevisa pålitlig – men omöjligt att installera i bostäder belägna i äldre flerfamiljshus. När det gäller trådlös datakommunikation, får interferens börja inträffa efter träd växer eller nya byggnader uppföras.

Den bästa lösningen är att kombinera olika data kommunikationsteknik, vilket har varit fallet i Automatic Meter Management i Helsingfors centrum. Det är data kommunikation mellan elmätare utförs antingen med hjälp av en RS485-kabel rutt eller MeshNET radioförbindelse. De mätarställningar överförs sedan via GPRS till Aidon’s Gateware läsprogram, som bearbetar dem vidare för affärssystem.

Dessa smarta mätare består av elmätare utrustad med datakommunikation linje, ett system modul och ett fjärrstyrda strömbrytare. AMM system programmen de mätare automatiskt i samband med installation via en fjärranslutning. Samma anslutning används vid uppdatering av programvaran mätaren.

”Tack vare det nya systemet kommer Call Centre kunna ansluta el inom ett par sekunder under ett kundsamtal, medan det tidigare, hade kunden att vänta på att installationsprogrammet besök. Dessutom har vi redan använt fjärrkontrollen uppdateringar för att säkerställa konsekvens av programvara i meter, säger Mika Nousiainen, mätning chef för Helen Sähköverkko Oy.

”Två tredjedelar av de 120.000 nya mätare i centrala Helsingfors har redan installerats och massan installationsfasen kommer att vara klar i februari. Detta datakommunikation flexibilitet även meter, med tanke på att de närmaste åren kommer att se en övergång till 3G-anslutningar. Vid det tillfället dock ersätter befälhavaren meter ”datakommunikation modulen kommer att vara allt som behövs, säger Nousiainen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mika Nousiainen, Metering Manager, Helen Sähköverkko Oy, tel. +358 (0) 9 6172895
Mika Sohlman, Product Manager, Aidon Oy, tel. +358 (0) 50 5161970
www.helen.fi www.aidon.fi