« Tillbaka 05.12.2006

Jämtkraft valde den ”Nya Generationens Mätenheter” från Aidon

Jämtkraft, ett medlemsföretag i SAMS-gruppen, nordens största sammanslutning av elnätsbolag för upphandling av AMR-system, har tecknat avtal med Policom för utbyggnad av system för fjärravläsning av elmätare.
Avtalet omfattar en nyckelfärdig systemlösning bestående av kommunikationsprogramvara mot ett öppet insamlingssystem, utrustning för PLC-kommunikation från Policom samt mätenheter med brytare från Aidon.

– Då vi hela tiden varit inriktade på en tekniklösning med dubbelriktad kommunikation som klarar timmätning och som mäter mer än bara energi var Policom och Aidons alternativ ett naturligt val för vårt glesbygdsnät som har få kunder per nätstation, säger Janne Berglund, chef för mätning & avräkning hos Jämtkraft. Med Aidons mätarkoncept får vi möjlighet att förbättra vår kundservice genom effektivare information om våra elleveranser. Investeringen i nya mätare och utbyggnaden av insamlingssystem kommer dessutom att ge vår driftavdelning värdefull information om vårt elnät, vilket utgör en del av vårt miljardprojekt på säkrare elleveranser.

”Försprånget ligger i öppenhet”

– Vår satsning på en öppen arkitektur för vårt mätarkoncept har skapat grunden till branschsamverkan. Aidons mätarkoncept uppfyller marknadens krav på mångfald genom standardiserade gränssnitt med stöd för alternativa kommunikationsmedier och protokoll. I aktuellt projekt hos Jämtkraft är vår mätare bestyckad med modem för PLC-kommunikation, från systemleverantören Policom. I mätarleveransen ingår också Aidons nyutvecklade brytare, vilken bl.a säkerställer kommunikationen vid bortkopplad anläggning. Vi gläder oss mycket till Jämtkrafts förtroende och samarbetet med Policom, säger Nils Rex, ansvarig för Aidons verksamhet i Sverige.

Policom AB riktar f.n. främst sina marknadsaktiviteter mot fjärravläsning av elmätare men med en ökad fokusering på fjärrvärme-, gas- och vattenavläsning, säger Roberth Nilsson, Försäljningschef hos Policom i Sverige. Systemteknologin möjliggör även applikationer för styrning, larmfunktioner m.m. Det ger vårt systemkoncept nya möjligheter tillsammans med den nya generationens Mätenheter.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berglund

Jämtkraft AB
Box 394
831 25 ÖSTERSUND
Tfn. +46 (063) 149090
Mobil +46 (070) 2129090
Fax +46 (063) 106441
www.jamtkraft.se
Roberth Nilsson

Policom
Box 8006
65008 KARLSTAD
Tfn. +46 (054) 570115
Mobil +46 (073) 4486700
Fax +46 (054) 570114
www.policom.se
Nils Rex

Aidon
Enhagsslingan 19
187 40 Täby
Tfn. +46-8-768 17 70
Mobil +46-70-336 61 38
Fax +46-70-336 61 86
www.aidon.se