« Tillbaka Pressmeddelande 02.01.2014

Kuoreveden Sähkö byter till Aidon-fjärravläsning

Vid årsskiftet trädde in Finland förordningen från 2009 i kraft: före ingången av 2014 ska 80 % av elmätarna i Finland vara fjärravlästa mätare som mäter elförbrukningen timvis.

Kuoreveden Sähkö är verksamt i sydvästra delen av Mellersta Finland. Företaget uppfyller 80-procentskravet med råge i och med att nästan alla av företagets 2350 elmätare i området har redan bytts ut. Utrustningen och avläsningssystemet har levererats av Aidon.

– Den främsta fördelen av fjärravläsningen är naturligtvis att våra kunders elräkningar grundas nu på deras faktiska förbrukning, säger Tero Karhumäki, VD på Kuoreveden Sähkö.

– Vidare ger informationen från de fjärravlästa mätarna en ännu bättre bild av elnätets status, t.ex. elavbrott och störningar.

Mätarbytet påbörjades i mars och arbetet har förflutit som planerat. Förutom utrustningsbyte har bytet till fjärravläsning även förutsatt samordning av IT-system så att den information som samlas från de nya mätarna kan också användas i faktureringen m.m.

Fjärravläsningssystemet omfattar mätprogramvaran Gateway som Aidon levererat och 2350 fjärravläsningsbara Aidon Energy Service Devices som skickar mätinformation till systemet en gång per dygn.

Mer information:
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tfn 040 514 4771
Tero Karhumäki, VD, Kuoreveden Sähkö AB, tfn 040 530 8899

Aidon är Nordens ledande leverantör av fjärravläsningssystem som grundar sig på en öppen arkitektur och den nya generationens smarta ’Energy Service Devices’. Aidons produkter betjänar i dag mer än en miljon mätpunkter i Norden. Aidons omsättning ökade 2012 till 36 miljoner euro. Företaget satsar årligen 10 procent av sin omsättning på produktutveckling. Aidon har kontor i Jyväskylä och i Vanda samt i Täby i Sverige och i Asker i Norge.