« Tillbaka 21.05.2010

Lahti Energi köper 72 000 AMR mätare från Aidon

Under de kommande två åren kommer Aidon Oy levererar 72.000 AMR mätare till LE-Sähköverkko Oy, ett dotterbolag till Lahti Energi Oy. TeliaSonera Finland är totalentreprenör av det ingående fjärravläsningssystemet.

Aidon intelligenta mätenheter består av elenergimätare bestyckad med en enhet för datakommunikation, en sk. systemmodul och en fjärrstyrd brytare.

– Den nya generationens mätare erbjuder bl.a. funktioner för övervakning av lågspänningsnätet. Dessa funktioner kommer att användas i vissa delar av elnätet. Dessutom kan ytterligare tjänster lätt införas vid behov. Vi värdesätter också att ha en lokal leverantör och tillgång till systemstöd efter genomförd installation, säger Eero Seesvaara, VD hos LE-Sähköverkko Oy.

Avläsningssystem och mätare kommunicerar via en två-vägs GSM / GPRS-anslutning och som också automatiskt underhåller uppdateringar av programvaror i mätenheterna och t.ex förändringar tariffer.

För dataöverföring mellan mätare används RS485 databus i mätarrum och i övrigt MeshNET radioförbindelse. Detta erbjuder en tillförlitlig lösning för dataöverföring med låg livscykelkostnad

– I vår stadsmiljö har vi många varianter av mätare och kommunikationslinjer för stabil dataöverföring. Aidons mätenheter är idealiska i detta avseende och är lätta att ansluta till avläsningssystemet, förklarar Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager hos TeliaSonera Finland.

För mer information, var vänlig kontakta:
Eero Seesvaara, verkställande direktör, LE-Sähköverkko Oy,
tel. +358 50 552 8401 050 552 8401

Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj,
tel. +358 40 302 2350 040 302 2350

Petteri Heinänen, Marknadsdirektör, Aidon Oy,
tel. +358 40 514 4771 040 514 4771
www.aidon.fi

Aidon Oy är ett europeiskt teknologiföretag med kontor i Finland, Sverige och Norge. Aidon är specialiserat på mätning av elenergiförbrukning och system för fjärravläsning, AMR. Aidon levererar teknik för att möta energi- och tjänsteföretagens behov. Genom de nordiska ländernas storskaliga införande av fjärravläsningteknik, har den nya generationens AMR-system, utvecklat av Aidon, fått en stark marknadsposition.