« Tillbaka 25.03.2011

Mäntsälän Sähkö väljer Aidon ”Energy Service Device”

Aidon Oy kommer att förse Mäntsälän Sähkö med den nya generationens fjärravläsningsbara ”Energi Service Enheter”. TeliaSonera Oy kommer att ansvara för systemleveransen och även stå för fjärravläsningstjänsten. Tjänsten kommer att omfatta elnätets samtliga 13 600 leveranspunkter av elenergi.

– Kvalité och teknik för fjärravläsningsbar mätutrustning har tagit ett stort kliv framåt och har snabbt blivit en viktig funktion för övervakning av elnätet och för felavhjälpning. Vi sökte det senaste tekniken inom fjärravläsning och som också skulle vara smart nog för att möta framtida behov, säger Timo Korpelainen, Nätbolagsdirektör hos Mäntsälän Sähkö.

Mäntsälän Sähkö kommer att använda stödfunktionerna i Aidons ”Energi Service Enheter” för att bl.a. övervaka lågspänningsnätet och för att säkerställa elförsörjningen till varje enskild konsument. Genom enhetens larmfunktion kommer driftledningen omedelbart att få meddelande om ev. driftstörningar, – ofta innan kunden överhuvudtaget har observerat driftstörningen. Aidon ”Energi Service Enheter” gör det möjligt för oss att agera proaktivt, att avhjälpa störningar innan kunden hinner agera.

Den nya generationens ”Energi Service Enheter” ger förbättrade möjligheter till kundservice, felhantering samt övervakning och underhåll av elnätet. Funktionerna i Aidon enheten gör det möjligt att till exempel övervaka slutkundens avtalsmässiga förbrukning och använda programmerbar, dynamisk, säkringsstorlek i samband med olika tariffer och en reglerad återinkoppling av laster, i händelse av elavbrott.

– Funktioner som avancerad kommunikationsteknik var viktiga faktorer i Aidon’s utbud. Förutom 3G-kommunikation, använder vi en cellradiolösning, MeshNET, för decentraliserad insamling via ett antal ”Masterenheter” för att sedan överföra insamlat mätdata till det centrala insamlingssystemet, förklarar Timo Korpelainen.

Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager hos TeliaSonera Finland ser den flexibla kommunikationslösningen, som kan anpassade till aktuellt behov, som en väsentlig fördel vid storskalig drift av systemet för fjärravläsning.

– I tätorter som Mäntsälä, måste de olika kommunikationslösningarna kunna samverka på ett sömlöst sätt. Aidon’s utrustning lämpar sig väl för detta. De är också lätt att driftsätta i fjärravläsningssystemet, säger Veli-Pekka Tietäväinen.

1.200 kunder i södra Mäntsälä kommer att få den nya generations ”Energi Service Enheter” redan under februari. Den fulla systemutbyggnaden börjar i maj och varar i cirka ett år. Hela projektet skall vara genomfört i slutet av 2012.

För mer information, var vänlig kontakta:

Timo Korpelainen, Network Director, Mäntsälän Sähkö Oy, tel. +358 50 386 3934
Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj, tel. +358 40 302 2350.
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, Tel. +358 40 514 4771
www.aidon.fi

Aidon är ett europeiskt teknologiföretag specialiserat på ”Smart Metering” och ”Smart Grid” applikationer. Aidon erbjuder den nya generationens ”Energi Service Enheter”, datakommunikation, systemlösningar och tjänster, allt baserat på öppen arkitektur. Företaget har kontor i Finland, Sverige och Norge.