« Tillbaka 30.04.2007

Metrima Energi AB tecknar exportavtal med Mariehamns Stad Elverket

Metrima Energi i Linköping har tecknat ett leveransavtal med Mariehamns Stad, Elverket på Åland. Kontraktet innebär en pilotinstallation av 350 elmätare som vid en utökning kommer att omfatta ett totalt bestånd av c:a 8 000 elmätare plus vattenmätare i regionen. Pilotprojektet genomförs i samarbete med Aidon som levererar mätarenheter bestyckade med Metrima Energis nyutvecklade ”Systemmodul”, insamlingsterminaler anpassade till Aidon produktkoncept samt utrustning för infrastruktur, PLC kommunikation och centalt insamlingssystem, Mactor.

En viktig del av v år affärsutveckling
– Efter en omfattande utvärderingsperiod av alternativa tekniklösningar, har vår inriktning svängt från en enkel systemlösning till det som kallas ”Den Nya Generationens Mätenheter”, säger Cai-Eric Ekström, Elchef hos Mariehamns Stad, Elverket. Med Aidons mätarkoncept får vi möjlighet att förbättra vår kundservice genom effektivare information om våra elleveranser. Investeringen i nya mätare och utbyggnaden av Metrima Energis insamlingssystem kommer dessutom att ge vår driftavdelning värdefull information om el-kvalitén ända ut till slutkunden, vilket utgör en viktig del av vår affärsutveckling.

Internationell samverkan
”Denna order är banbrytande för Metrima Energi, genom att det är vår första internationella order. Den bekräftar att våra lösningar tilltalar internationella kunder och vi ser fram emot en kraftig internationell expansion där vi drar nytta av våra inhemska kunskaper och erfarenheter.” säger Claes Rickeby VD på Metrima Energi AB.
Metrima Energi har levererat system för ca 200 000 mätpunkter, till stor del redan i kommersiell drift med höga insamlingsprestanda. Vi levererar även kvalitetssäkrade mätvärden för direkt användning på energibolagets slutkundsfakturor.”

”Mariehamnsaffären är vårt första markandssamarbete med Metrima och vi ser fram emot en fortsatt framgångsrik samverkan”, säger Nils Rex, ansvarig för Aidons verksamhet i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Cai-Eric Ekström

Mariehamns Stad Elverket
Elchef Cai-Eric Ekström
Tel: +358-18-531550
E-post: cai-eric.ekstrom@mariehamn.ax
www.mariehamn.aland.fi/tekniska_verken/el

Cleas Rickeby

Metrima Energi AB
Norra Stationsgatan 93
113 64 Stockholm
Tfn. +46-8-23 60 30
Mobil +46-13-465 11 27
Fax +46- 23 60 31
www.metrima.se

Nils Rex

Aidon Sverige
Enhagsslingan 19
187 40 Täby
Tfn. +46-8-768 17 70
Mobil +46-70-336 61 38
Fax +46-70-336 61 86
www.aidon.se