« Tillbaka Pressmeddelande 17.09.2015

Nytt avtal för Aidon i Norge på 165 000 mätpunkter

Nettalliansen, en sammanslutning av 26 norska energidistributionsföretag, har tecknat avtal för leverans av den nya generationens system för elmätning och insamling av mätvärden. Avtalet tecknades i juli i år mellan Netalliansen och Embriq som huvudleverantör. Den valda lösningen bygger på teknik från Aidon.

Netalliansens medlemmar, som finns representerade i inte mindre än tio norska fylken, kommer att använda ett centralt system för insamling av mätdata. Insamlingsystement, mätare och ett radiobaserat kommunikationssystem utgör Aidons bidrag i lösningen och kommer att integreras med Embriqs centrala driftplattform. Det ingångna avtalet omfattar mer än 165 000 mätpunkter.

– Vi utvärderade flera olika lösningar och leverantörer innan vi valde Aidon. Aidon erbjuder störst flexibilitet och har förmodligen den mest framtidsorienterade tekniken som finns idag för den norska marknaden. Att kunna hantera såväl dagens som morgondagens funktionalitet för det smarta elnätet – Smart Grid – är en viktig förutsättning och framgångsfaktor. Vi uppfattar Aidon som den ledande leverantören på det området, säger Espen Kåsin, Vice VD, Software på Embriq.

Thor-Erik Næss, VD på Aidon i Norge, ser goda möjligheter att leverera stort mervärde till medlemsföretagen inom Nettalliansen.

– De tuffa krav som ställs på AMM teknik både vad gäller funktionalitet och framtidsorientering passar Aidon väl, och ligger helt i linje med vår ambition att leverera avancerade och smarta lösningar som ger våra kunder stor affärsnytta och förutsättnignar för en långsiktigt god investering.

Från vänster: Espen Kåsin, Vice VD, Software på Embriq, Thor-Erik Næss, VD på Aidon i Norge, och Rolf Pedersen, affärsutvecklingschef på Aidon i Norge.

För mera information:

Thor-Erik Næss, VD, Aidon i Norge, thor-erik.ness(at)aidon.com, tel. +47 90 07 01 84

Aidon är en ledande nordisk leverantör av teknologi och lösningar för smarta elnät – Smart Grid. Aidons affärsidé är att bygga en port till det smarta elnätet genom att konstruera öppna och modulära ’Energy Service Devices’ för smart mätning, systemlösningar och applikationer. Aidons produkter finns installerade i mer än 1,2 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Täby i Sverige och Asker i Norge.

Embriq är ett norskt företag inom utveckling, drift och förvaltning av IT-system. Embriq levererar tjänster på den nordiska marknaden och har kontor i Oslo, Halden, Drammen och Göteborg.

Nettalliansen är en sammanslutning av ett trettiotal mindre och medelstora norska energidistributionsföretag och främjar samverkan mellan medlemsföretagen inom kompetensutveckling och inköp. Nettalliansens medlemmar finns representerade i tio fylken över hela Norge och har tillsammans ca 200 000 kunder.