« Tillbaka Pressmeddelande 27.03.2012

Oulun Seudun Sähkö implementerar PiHa i hela lågspänningsnätet – Information om störningar i elnätet skickas direkt, både till nätbolaget och kunderna

Från och med i år kommer Oulun Seudun Sähkö få omedelbart informerade om eventuella störningar i eldistributionen till företagets kunder. Under året kommer alla fjärravlästa mätenheter med Piha funktionalitet anslutas till företagets system för nätövervakning.

Begreppet ”PiHa” står för lågspänningsövervakning, vilket även omfattar delar av kundens interna elnät. Med hjälp av PiHa funktionalitet kommer störningar i elnätet utpekas på bildskärmens kartöversikten i övervakningssystemet och dessutom överförs informationen automatiskt till Oulun Seudun Sähkö webbplats, om så behövs.

För två år sedan tog energibolaget beslutet att helt övergå till den nya generationens fjärravläsningssystem. Installationen av Aidons nya generation av mätenheter, Aidon Energy Service Device ”ESD”, avslutades strax före jul 2011, och cirka 98% av det totala antalet mätpunkter, 28.000, omfattas av timavläsning.

Därefter kommer fjärravläsningssystemet att integreras med företagets stödsystem för nätunderhåll. Det innebär att exakt information kommer omedelbart att förmedlas till stödsystemet vid störningar i lågspänningsnätet. Detta möjliggörs genom PiHa funktionaliteten i Aidon ESD som har installerats hos energibolagets kunder. PiHa applikationer implementeras genom fjärruppdatering av Aidon ESD.

– Fel kommer att repareras snabbare och vår kundservice kommer att förbättras eftersom kvaliteten och den exakta platsen för fel i nätet kommer att bli känd omedelbart, summerar Yrjö Vilhunen, VD på Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy.

– Information om fel i lågspänningsnät är värdefullt, särskilt för att organisera reparationsarbetet vid omfattande stormskador. För kunden kommer information om fel i elnätet att levereras automatiskt, först på vår hemsida, och senare direkt som ett SMS till kundens mobiltelefon. I sommar kommer alla våra kunder att ingå i systemet, varefter vi ytterligare kommer att utveckla kommunikationen med våra kunder.

Från respektive mätpunkt förmedlar Aidon ESD förutom strömavbrott, bland annat information om överskridet effektuttag och trasig huvudsäkring. Dessutom skickas omedelbart information om eventuellt avbrott på nolledare och fasledare.

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut är det första elnätsföretaget i Finland som genomför PiHa funktionalitet i hela lågspänningsnätet. Bolagets koncessionsområde omfattar Kempele, Oulunsalo, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos och Utajärvi, samt centrum i Vaala.

För mer information, vänligen kontakta:

Yrjö Vilhunen, Managing Director, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, tel. (08) 310 1430 yrjo.vilhunen@oulunseudunsahko.fi

Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tel. 040 514 4771 petteri.heinanen@aidon.fi

Aidon är ett europeiskt teknikföretag som specialiserat sig på applikationer för smart energimätning och smarta elnät. Aidon erbjuder en öppen arkitektur, baserad på den nya generationens ”Energy Service Devices”, dataöverföring, systemlösningar och relaterade tjänster. Företaget har kontor i Finland, Sverige och Norge.