« Tillbaka 15.04.2011

Parikkalan Valo’s bygger ut sitt fjärravläsningssystem med ”Energy Service Device” från Aidon

Parikkalan Valo Oy bygger ut sitt system för fjärravläsning av konsumenternas energiförbrukning med den nya generationens ”Energi Service Enheter” från Aidon. Omkring 6 000 av nätområdets leveranspunkter för elenergi kommer att utrustas med den nya tekniken, vilka använder mobilnätet 3G för dataöverföring. 4 000 av de sedan tidigare installerade mätarna använder elnätet för datakommunikation och kommer också fortsättningsvis att användas i systemet.

– Vi vill säkerställa tillräcklig överföringskapacitet genom att byta till den nya generationens ”Energi Service Enheter” och använda mobilnätet för datakommunikation. Dessutom möjliggör Aidon´s teknologi en stegvis implementering av funktioner för övervakning av lågspänningsnätet samt nya produkter och tjänster, förklarar Arto Tiainen, VD hos Parikkalan Valo.

– Vårt nätområde omfattar ett antal tätorter, ett vidsträckt glesbyggdsområde och ett stort antal fritidshus. Vi vill använda robusta produkter från en bevisat pålitlig leverantör i krävande miljöer.

Med hjälp av den nya generationens ”Energi Service Enheter” kan vi utveckla och förbättra övervakningen av elnätet. Aktiv övervakning förbättrar tillförlitligheten av eldistributionen genom att simultant identifiera ev. störningar i elnätet. I ett stort eldistributionsområde är det värdefullt med system som snabbt kan kartlägga strömavbrott på kundnivå, som till exempel orsakats av en storm.

– Eftersom vi ansvarar för systemleverans och fjärravläsningstjänster, är det av största vikt för oss att utrustningen fungerar tillförlitligt och är tillräckligt flexibel för att möta framtida behov. Vi har levererat system sedan 2004, och våra erfarenheter av Aidon ”Energi service enheter” har varit bra, säger Veli-Pekka Tietäväinen Senior Manager hos TeliaSonera Finland.

För mer information, var vänlig kontakta:

Arto Tiainen, Managing Director, Parikkalan Valo Oy, tel +358 50 3099 200
Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj, tel. +358 40 302 2350.
Petteri Heinänen, Marketing Director, Aidon Oy, Tel. +358 40 514 4771
www.aidon.fi

 

Aidon är ett europeiskt teknologiföretag specialiserat på ”Smart Metering” och ”Smart Grid” applikationer. Aidon erbjuder den nya generationens ”Energi Service Enheter”, datakommunikation, systemlösningar och tjänster, allt baserat på öppen arkitektur. Företaget har kontor i Finland, Sverige och Norge.