« Tillbaka Pressmeddelande 08.05.2012

Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima valde Aidons fjärravläsningsteknologi

Aidon levererar sammanlagt 43 000 nya generationens mätare ”Energy Service Device” till fjärravläsningssystemen på Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima. De ersätter traditionella elmätare och med tiden också mätare som företräder äldre fjärravläsningsteknik. Helhetstjänsten levereras av Enfo och mätdonen installeras av Voimatel.

– Den nya generationens fjärravläsningsteknologi effektiviserar nätövervakningen och underhållet samt öppnar nya möjligheter att vidareutveckla affärsverksamheten, säger Juho Jussila, affärsområdesdirektör vid Vakka-Suomen Voima.

– Övervakningen av lågspänningsnätet (den s.k. PiHa-funktionen) kan tas i bruk gradvis genom uppdatering av Energy Service Device-enheterna på distans. Därefter får vi aktuell information om elkvaliteten på förbrukningsstället utan att behöva besöka det. Det här är av särskilt stor betydelse i servicen till kunderna i glesbygden och skärgården.

– Vi ansåg att Aidons teknologi bäst kommer att kunna tillgodose framtida krav. Att bolaget är pålitligt och kostnadseffektivt och arbetar flexibelt utifrån kundernas behov inverkade på beslutet, berättar Jussila.

När vi i stället för sedvanliga fjärravläsningsmätare väljer Energy Service Device-konceptet kommer vi att uppnå betydande kostnadsbesparingar och höja kundnöjdheten. På samma gång tillgodoses även de framtida kraven på funktionaliteterna i ett smart elnät.

– Vi ville ha den nyaste branschtekniken och därför fattade vi anskaffningsbeslutet först nu, konstaterar Marko Silokoski, nätchef på Rauman Energia.

Mer information:

Juho Jussila, affärsområdesdirektör, Vakka-Suomen Voima Oy, tfn 050 3385 384, juho.jussila(a)vsv.fi
Marko Silokoski, nätchef, Rauman Energia Oy, tfn 02 8377 8770, marko.silokoski(a)raumanenergia.fi
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tfn 040 514 4771 petteri.heinanen(a)aidon.fi

Aidon Oy är ett europeiskt teknologiföretag med inriktning på smart energimätning och tillämpningar för smarta elnät. Aidon tillhandahåller nya generationens Energy Service Device-, datakommunikations- och systemlösningar som bygger på öppen arkitektur samt relaterade tjänster. Bolaget har verksamhet i Finland, Sverige och Norge.