« Tillbaka Nyhet 25.09.2018

Skellefteå Kraft Elnät, halvvägs genom utrullningen

För drygt två år sedan undertecknade Skellefteå Kraft Elnät och Aidon ett kontrakt för leverans av den nya generationens AMM-system bestående av smarta elmätare, en kommunikationslösning baserad på radioteknologi samt centralsystem för insamling av data. Projektet rör 31 000 mätpunkter vilket är ungefär hälften av Skellefteå Kraft Elnäts mätpunkter. Projektet har kommit halvvägs, med mer än 16 000 enheter från Aidon installerade och i användning. Vi pratade med Robin Sjöstedt, mätingenjör på Skellefteå Kraft Elnät och Flavien Bonamy, projektledare på Aidon, om hur projektet fortskrider.

Robin Sjöstedt, Skellefteå Kraft Elnät

Robin, vilka var och är era förväntningar på det nya systemet?

Att elmätarna ska vara vår förlängda arm ute i nätet, de ska inte bara leverera mätvärden utan vara en fullvärdig sensor och ett hjälpmedel för att se hur elnätet mår.

Ni befinner er just nu mitt uppe i utrullningen av de nya smarta elmätarna. Vad är er erfarenhet så här långt?

Radiokommunikation var något nytt för oss och under första året av mätarbyten gick vi på några nitar. Nu när vi är inne på andra året har vi utvecklat vårt arbetssätt och processerna har förbättrats. Aidon har utvecklat och justerat beräkningarna för radioplanering i glesbygd, vilket har gjort att det fungerar mycket bättre för oss.

Aidon Gateware centralsystem är ett väldigt automatiserat system, vilket leder till minskat manuellt arbete i systemet för att samla in mätvärden. Saknas mätvärden har systemet redan försökt få kontakt med mätaren och nästa åtgärd blir då oftast ett besök i fält. Vi har även arbetat mycket med att integrera våra olika system för att minimera det manuella arbetet än mer.

Som under första utrullningen har vi även nu problem med mätare som sitter inomhus och är oåtkomliga för mätarbyte.

Vilka fördelar ser ni med det nya systemet jämfört med det gamla?

Vi ser främst fyra stora fördelar. I första hand är det nya systemet mer interaktivt. Förr hade vi endast envägskommunikation och fick en mätarställning var 22:a timme. Nu kan vi interagera med elmätaren på ett mycket bättre sätt samtidigt som kommunikationen mot elmätarna inte är beroende av kopplingar i elnäten och dessutom självläkande.

Vidare finns det fördelar sett till driftsynpunkt av elnätet. Vi märker redan fördelar med att få händelser inskickade direkt från elmätarna, t.ex. ”Last Gasp”/”First breath” samt avvikelser i elkvalitet såsom nollfel, överspänning, underspänning osv.

Även att konfigurationen kan ändras enkelt i elmätaren utifrån olika kundkategorier och att detta sker med automatik om en kund byter kundkategori, t.ex. till mikroproducent.

Slutligen var huvudbrytare något som vi var lite skeptiska till i början, men nu har vi insett fördelarna med att slippa åka ut till kunderna och slå av elen vid t.ex. bristande betalning.

Skellefteå Kraft är kända för sin höga servicenivå. På vilket sätt tror du att de nya elmätarna kan bidra till Skellefteå Krafts målsättning om att ha branschens nöjdaste kunder?

Vi är mitt i utrullningen och håller på att lära oss hur vi ska utnyttja de nya funktionerna i elmätarna. Just nu jobbar vi med ett integrationsprojekt tillsammans med DigPro för att hämta in händelser, avbrottsstatistik, avfrågningar och styrning av elmätaren i vårt NIS-system. Händelser är något som vi tittar speciellt på eftersom vi kan ge input till kunderna t.ex. via SMS/E-post om en huvudsäkring har gått.

Flavien Bonamy, Aidon

Flavien Bonamy från Aidon har varit engagerad i projektet med Skellefteå Kraft från början. Hans roll som projektledare är att säkerställa att kunden får rätta produkter i rätt tid och att kunden får tillräckliga kunskaper för att kunna hantera både installationsprojektet samt driften av systemet.

Flavien, hur utmärker sig det här projektet?

Skellefteå Kraft Elnäts verksamhetsområde är speciellt eftersom det främst rör glesbygd, med skogar, berg och ofta långa avstånd mellan kundanläggningarna. Detta definierar i hög grad projektets karaktär. Att bygga ett tillförlitligt kommunikationsnät, “livsnerven” för hela AMM-systemet kräver därför noggrann radioplanering. Detta har varit avgörande och med god feedback från kunden har vi kunnat etablera en väl fungerande lösning och process för det.

Hur går det till i praktiken?

Processen har varit sådan att utrullningen är utförd områdesvis. För varje område installeras master-enheten i kommunikationsnätet först, radioplanering för att hitta de bästa möjliga platserna för master-enheterna är mycket viktigt. När kommunikationsskelettet är på plats kan installatörerna rulla ut alla andra mätare (så kallade ”radioslavar”). Skellefteå Kraft Elnät har utvecklat en innovativ lösning för detta. Med ett mobilt verktyg kan installatörerna se på en karta var närmaste mastern är, vilket hjälper dem att välja den bästa placeringen för externa antenner.

Då och då behövs vissa justeringar med placering av mätarna och antennerna, med ett bra förberedande arbete kan det extra arbetet minimeras.

Vad ser du som de viktigaste kriterierna för ett framgångsrikt projekt?

Jag betonar vikten av gemensam planering  för att kombinera erfarenheter och kompetensen hos båda parter – det vill säga kunden och leverantören. Utbildning är också viktigt, inte bara i början av projektet för att få saker påbörjade, men också som uppföljning för att sortera ut och lösa de frågor som uppstått under startfasen. Vidare gör en bra struktur att projektet flyter på smidigare. I ett framgångsrikt projekt kan kunden arbeta väldigt självständigt, med kunskapen att stöd från leverantören är tillgängligt när det behövs. I projektet med Skellefteå Kraft Elnät är dessa egenskaper väl uppfyllda avslutar Flavien.