« Tillbaka Pressmeddelande 28.06.2018

Sverige får nya funktionskrav för elmätare

Energiminister Ibrahim Baylan meddelade idag att nästa generations smarta elmätare ska införas i Sverige och att ett beslut är taget om att införa nya funktionskrav.

– Nu införs nästa generations smarta elmätare i Sverige. De ska ge kunderna bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen meddelar att några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska senast vara på plats den 1 januari 2025.

Fredrik Rex, Aidons VD i Sverige är mycket glad över det efterlängtade beslutet idag.

– Beslutet innebär att osäkerheten hos elnätsbolagen nu försvinner och att de kan gå vidare i anbudsprocessen med förberedelse och upphandling av nya mätsystem.

– Funktionskraven har ett specifikt syfte, att skapa förutsättningar för en pågående och kommande energiomställning genom att göra elkunderna mer delaktiga och aktiva i energisystemet. För elnätbolagen kommer funktionskraven bl.a. ge bättre förutsättningar att säkerställa en kvalitativ elleverans genom att övervaka och hantera lågspänningsnätet i nära realtid.