« Tillbaka Nyhet 02.05.2018

Synergier och delad kompetens – Nettalliansen leder AMM-projekt för 31 elnätsbolag

31 norska regionala elnätsbolag har gått ihop och implementerar tillsammans AMM, en smart mätlösning, under ledning och styrning av Nettalliansen, en allians ägd av elnätsbolagen.

2,9 miljoner smarta elmätare kommer att ha anslutits till det norska elnätet innan 2018 års slut.  Utbyggnaden av smarta elmätare är en del av en statlig satsning på digitalisering och modernisering av det norska elnätet för effektivare nätoperationer. Satsningen möjliggör även nya tjänster för konsumenterna och en mer exakt och regelbunden elmätaravläsning.

Att tillhandahålla ett smart mätningssystem handlar inte bara om jämförelse och val av lämplig hårdvara och teknik. Utplaceringen av AMM är ett IT-projekt som är beroende av varje elnätsbolags processer och respektive IT-lösningar. Att hantera ett sådant projekt med ett tätt schema ställer stora kompetenskrav på varje elnätsbolag som skall genomföra nätuppdateringen. Kompetensdelning och synergieffekter var den främsta orsaken till att 31 norska elnätsbolag valde att outsourca upphandling och utbyggnad till Nettalliansen, en kompetens- och upphandlingssamarbetsallians ägd av 46 små och medelstora elnätsbolag.

Val av lösning

Budet för de 31 elnätsbolagen bestod av 185 000 mätpunkter, och grunden för upphandlingen var SINTEF-specifikationen för smart mätarfunktionalitet. Utöver det ville elnätsbolagen göra ett kontrakt med en nyckelfärdig lösning och serviceförsörjning.

I juli 2015 tilldelade Nettalliansen AMM-kontraktet till Embriq. Kontraktet omfattade en nyckelfärdig lösning, inklusive det relaterade kommunikations- och IT-systemet, samt integration av lösningen i elnätsbolagens informationssystem NIS och CIS. Leverantören ansvarar för kvalitetssäkring av mätvärdena och för leverans av värdena till den nationella datahuben.

Elnätsbolagen, utspridda i tio län i Norge, använder ett centralt läsningssystem för insamling av mätdata. Detta system, liksom de smarta elmätarna och den RF-baserade kommunikationslösningen som tillsammans utgör den del av lösningen som Aidon levererar, är integrerad med Embriqs centrala operativsystem Quant. OneCo är partner för bokning och installation.

Från planering till utrullning

Hur organiserar man ett projekt med 31 ägare, från sydöstra Norge till Hammerfest, Norges nordligaste kommun, där projektägarna varierar i storlek från 1 100 till 25 000 mätpunkter?

Varje elnätsbolag har en egen projektledare som arbetar i samarbete med Nettalliansens projektorganisation, ledd av projektledare Lars Eirik Olsen. Var och en av de 31 elnätsbolagen har ett individuellt utrullningsschema. Alla företag följer en liknande process, skapat av Nettalliansen, för att säkerställa en systematisk process. Enligt processen är AMM-projektet uppdelat i olika steg med uppgifter som ska klaras av innan elnätsbolagen kan gå vidare i projektet. Exempel på steg är ”Övervakning av transformatorstation” och ”Översyn av Aidons RF-radioplanen”. Nettalliansens projektteam kontrollerar framstegen i varje projekt och ansvarar för systemtestning för att verifiera att allt fungerar före skarp implementering i fält. Nettalliansen organiserar också möten och utbildningar med elnätsbolagen och leverantörerna för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte och välplanerade rutiner.

Framsteg enligt schema

Att säkra aktuella och korrekta leveranser av elmätare med elnätsbolagens specifika konfigurationer och krypteringar är en logistisk utmaning som kräver noggrann planering. Enligt Lars Eirik Olsen har Aidons norska logistikcenter ACC organiserat mätarleveranserna effektivt och framgångsrikt.

Elnätchef Ivar Vikan, VD Halvard Fjeldvær och Janne Rangnes, Marknadschef, Svorka. Foto: Tor Helge Solli, Tidens Krav

I april 2018 uppnåddes milstolpen 150 000 installerade elmätare. Det första företaget startade utrullningen i juni 2016 och det sista startade utrullningen i april 2018. Svorka, ett elnätsbolag som arbetar i västra delen av norra Norge, startade utrullningen i mitten av februari 2018. Svorka kommer installera totalt 6 700 mätare, utöver vilka 570 distributionstransformatorstationer kommer att vara utrustade med ’master’-mätenheter för RF-nätverket. Alla mätare ska vara installerade i juli, varefter Svorka, liksom alla elnätsbolagen, kör en 3-månaders valideringstid före slutgiltigt godkännande.

Plattform för framtiden

Det finns lite kvar att göra i projektet innan allt är klart i slutet av 2018. Nettalliansen är på god väg och är övertygad om att projektet är framgångsrikt.

– Just nu fokuserar vi på utrullningen, men när vi gör det skapar vi möjligheter till nya verktyg och tjänster som aktiveras av mätdata, vilket gynnar både elnätsbolagen och deras kunder. Låt oss ta jordfelsdetektering som ett exempel på mätarens kapacitet. När det finns ett jordfel på nätets sida av kundens elinstallation är det elnätsbolagens ansvar att fixa det. Att snabbt kunna hitta och åtgärda felet och att undvika potentiella ytterligare skador kommer att medföra betydande kostnadsbesparingar.

– Och det finns mer att vinna: lastbalansering, reaktion på näthändelser, optimering av underhållsverktyg för nätet och förebyggande av fel kommer att vara möjligt genom att använda AMM-data och analys. Den digitala plattformen som vi bygger tillsammans med elnätsbolagen kommer att vara ett nyckelelement i ett smartare nät, avslutar Olsen.