« Tillbaka 24.11.2008

Tampereen Sähköverkko valde Smarta elmätare från Aidon

Hushållen i Tammerfors kommer att få sin energiförbrukning mätt av fjärravläsningsbara energimätare från Aidon.

Som ett led i Tampereen Sähköverkko så kallade ”Kauko 10 projektet, omfattande så gott som alla hem och kommersiella verksamheter i staden, skall totalt 100 000 mätpunkter utrustas med elenergimätare som möjliggör fjärravläsning.

Den mångsidiga totallösningen tillhandahålls av TeliaSonera Finland, som också kommer att stå för service och avläsningstjänsterna. Aidon och Iskra är leverantörer av de fjärravlästa mätenheterna. Installationen startade i november 2008 och fortsätter under hela 2009.

”- Med ett modernt AMR system måste det vara möjligt att ansluta mätare av olika fabrikat och kommunicera via alternativa kommunikationsmedia. Aidon har valt teknologier som är idealiska för att passa dess mål. Det gör det enkelt att ansluta mätarna till vår systemplattform för fjärravläsning. De tekniska lösningarna gör Aidon till en naturlig partner för projekt som detta”, säger Veli-Pekka, senior Manager hos TeliaSonera, Finland.

Aidons AMR mätenheter är baserade på en öppen arkitektur som består av en energimätare med gränssnitt för datakommunikation och tillhörande systemmodul.

I Tammerforsprojektet används GSM/GPRS teknologi för accesskommunikation med s.k. ”Mastermätare” levererade av Aidon. Mastermätarna kommunicerar i sin tur med de närliggande mätarna, ”Slavemätare” via RS485 – teknologi. En lösning som är idealisk för mätarblock i bostadskvarter och lägenhetskomplex.

Det nya systemet ger Tampereen Sähköverkko bättre och mer detaljerad förbrukningsinformation från den enskilda kunden. Tillgängligheten av mätdata gör det möjligt att utveckla mer sofistikerade service produkter. Dessutom ger systemlösningen möjlighet till belastningskontroll och optimering av lågspänningsnätet, genom övervakning av energiflödena.

”- Drift och serviceprocesser inom energidistributionen reformeras ständigt, vilket kräver ny teknik och nya funktioner, både vad avser energimätare och system för mätdatahantering. Vår utgångspunkt är öppenhet och kompatibilitet, något som visas i Tammerfors projektet”, påpekar Petteri Heinänen, Marknadsdirektör hos Aidon.

För ytterligare information:
Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj,
tfn +358 40 302 2350

Petteri Heinänen, marknadsdirektör, Aidon Oy,
tfn + 358 40 514 4771