« Tillbaka Reflektioner 27.09.2017

Morgondagens vinnare är de som lyckas anpassa sig efter de väsentliga förändringarna.

Timo Chrons, VD, Aidon Oy:

Elmarknaden är under ständig utveckling. Förnybara energikällor, distribuerad elproduktion och smarta elnät ställer alla krav på nya möjligheter och lösningar. Dessa förändringar, som drivs av lagstadgade regelverk, bidrar även till uppkomsten av alldeles nya verksamhetsmodeller. I och med att olika sätt att överföra, samla, mäta och analysera data fortsätter att utvecklas, blir även behovet att kunna skapa värde utifrån all denna data allt väsentligare.

I takt med att denna utveckling tar fart, blir Aidons tjänster allt relevantare och värdefullare. Vår förmåga att tolka förändringar som sker inom branschen – och i synnerhet vår förmåga att förutse dem – gör oss till en ledande aktör. Morgondagens vinnare är de som lyckas anpassa sig efter dessa väsentliga förändringar. Ur ett teknologiskt perspektiv måste elnätsbolag kunna dra nytta av digitala innovationer, samtidigt som de måste kunna bygga upp den flexibilitet som behövs för att anpassa sig efter en snabbföränderlig verksamhetsmiljö. Aidons plattformer och lösningar hjälper elnätsbolag att göra just detta.

På Aidon tillför vi det bästa möjliga värdet för våra kunder under hela investeringens livscykel. Detta uppnår vi genom öppen dialog med våra kunder. Vi jobbar tillsammans för att på bästa sätt dra nytta av de nya och varierande digitala möjligheter som hela tiden ökar i antal. Med hjälp av våra smarta mätsystem kan elnätsbolagen och deras kunder bli allt miljövänligare i sin leverans respektive förbrukning av el. Även om dessa förändringar vid första anblick kan verka något skrämmande, är de möjligheter som de för med sig desto värdefullare.