« Tillbaka 08.09.2010

Vanda Energi Elnät AB har köpt energimätare och system för fjärravläsning från Aidon

Vanda Energi Elnät AB installerar GateWare fjärravläsningssystem samt 60 000 elmätare av nästa generations teknik från Aidon. Empower Oy har det övergripande ansvaret för leverans och installation. Fjärravläsningssystemets infrastruktur kommer att täcka alla elkonsumenter i Vanda distributionsområde, i slutet av 2012.

”I tillägg till våra lagstadgade skyldigheter har vi satt övergripande mål för fjärravläsningen, inklusive utvecklingen av relaterad affärsverksamhet och tjänster. Då vi själv är ansvariga för driften av mätdatatjänsten är systemets tillförlitlighet av helt avgörande betydelse. Aidon’s lösning var den som bäst motsvarade våra tekniska och ekonomiska krav, säger Janne Hartikainen, Chef för mätservice hos Vanda Energi Elnät AB.

Fjärravläsningssystemet består mätenheter, infrastruktur för dataöverföring samt centralsystem. Insamlingssystemets kärna är applikationsprogramvaran, Aidon GateWare, som samlar in och bearbetar mätdata.

Den intelligenta Mätenheten, som utvecklats av Aidon består av en elenergimätare bestyckad med en kommunikationsenhet, s.k. Systemmodul och en fjärrstyrd Kundbrytare. Fjärravläsningssystemet konfigurerar automatiskt mätenheterna under installationen och hanterar dessutom underhåll av mätenhetens programvara samt nedladdning av nya applikationer.

Systempaketet för fjärravläsning i Vanda kommer att vara komplett med nästa generations teknik som uppfyller kraven på tillförlitlighet och även de mest krävande installationsmiljöerna. Förutom områden med flerbostadshus har Vanda många fristående villor, industriområden samt glesbygd. För en optimal systemlösning krävs både radio- och GPRS- kommunikation.

”Empower är serviceföretag som alltid strävar efter bästa möjliga resultatför sina kunder. Vi har som mål att använda den senaste generationens teknik och deltar i utvecklingen på energimarknaden, säger Marko Rytilahti, Senior Vice President hos Empower Oy.

Aidons leverans av 60.000 mätenheter och GateWare system kommer att påbörjas under hösten 2010. Installationen skall vara slutförd senast i slutet av 2012.

För mer information, kontakta:
Janne Hartikainen, Mätservicechef, Vanda Energi Elnät AB, tel. +358 40 557 7183
Marko Rytilahti, Senior Vice President, Empower Oy, tel. +358 44 425 2250
Petteri Heinänen, Marknadsdirektör, Aidon Oy, tel. +358 40 514 4771, www.aidon.fi

Aidon Oy är ett europeiskt teknologiföretag med kontor i Finland, Sverige och Norge. Aidon är specialiserat på mätning av elenergiförbrukning samt system för fjärravläsning, AMR. Aidon levererar teknik för att möta energi- och tjänsteföretagens behov. Genom de nordiska ländernas storskaliga införande av fjärravläsningsteknik, har den nya generationens AMR-system, utvecklat av Aidon, fått en stark marknadsposition.
Empower är ett serviceföretag som levererar bygg-, underhålls- och konsulttjänster inom energi-, telekom- och industrisektorerna i Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen. www.empower.fi