« Tillbaka Nyhet 24.08.2018

Vanda Energi Elnäts 100 000:e smarta elmätare från Aidon nu i drift

Installatören Petri Venäläinen

Den 13 juni är installatören Petri Venäläinen på jobbet i mätarrummet i den lilla lägenhetsbyggnaden i Korso, Vanda. Det är dags att byta de gamla elmätarna till nya, smarta elmätare, för de 34 lägenheterna i huset. Till skillnad från annars är det idag flera ögonpar som följer bytet av elmätarna, eftersom det är en speciell installation: Det är den 100 000:e Energy Service Device som installeras för Vanda Energi Elnät. Händelsen överblickas av  representanter från energibolaget såväl som från Aidon. Trots det speciella tillfället hanterar Venäläinen uppgiften smidigt och på minuter är den nya smarta enheten på plats, ansluten till insamlingssystemet och redo att starta sin viktiga uppgift.

Snabb tillväxt

Vanda växer snabbt och fler människor flyttar in än i någon annan storstad i Finland. Antalet kunder hos Vanda Energi Elnät har också vuxit snabbt: 3 000 till 4 000 nya mätpunkter utrustade med Aidon Energy Service Devices kopplas varje år på nätet. Den 100 000:e enheten är en del av AMM-systemet, som Vanda Energi Elnät driftstartade under 2013 och som då bestod av 63 000 mätare. Under de senaste fem åren har antalet Aidon-enheter i Vanda ökat med ungefär en tredjedel, inte bara på grund av nybyggnation, utan också för att de gamla mätarna  bytts ut mot nya på grund av normalt underhållsarbete.

Regelbunden kommunikation är nyckeln till gott samarbete

Installationen av den 100 000:e mätare föregicks av ett möte mellan kunden och Aidon. Detta är ett av flera möten som ägt rum under åren, ofta via Skype, men några gånger per år träffas de även ansikte mot ansikte. Båda parterna anser att regelbunden kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete. Planering och uppföljning av order och leveranser, övervakning av servicekvalitet och planering av nya funktioner är bland de vanliga frågorna under mötena. Nu och då innehåller dagordningen en speciell punkt, som den här gången.

– Det är en trevlig förändring jämfört med en vanlig arbetsdag, att gå i fältet och se installationerna, och nu var det extra trevligt eftersom vi fick klä på oss Vanda Energis utrustning och se deras 100 000:e enhet installeras, berättar account manager Liina Lehtonen från Aidon.

– Den här installationen återspeglar det utmärkta och fortsatta samarbetet mellan våra företag. Mätaren med den speciella gravyren förblir som ett minne till den 100 000:e Aidon-enheten i vårt nät, säger Arto Flink, mätservice-ansvarig från Vanda Energi Elnät.

Från vänster: Mikael Österholm, chef för underhållet av elnätet från Vanda Energi Elnät, Petteri Heinänen, affärsenhetschef, och Liina Lehtonen, account manager, från Aidon, och Arto Flink, mätservice-ansvarig från Vanda Energi Elnät.