« Tillbaka Pressmeddelande 07.11.2013

Vanda Energis fjärravläsningssystem togs i bruk

Vanda Energi Elnät Ab gav i oktober sitt slutliga godkännande till det fjärravläsningssystem som Aidon Oy har levererat. Det officiella ibruktagandet föregicks av en testperiod på ett halvt år. Under den tiden verifierade man att systemet fungerade genom att helt och hållet sköta mätning av el och övriga funktioner med det nya systemet.

Fjärravläsningssystemet omfattar mätprogramvaran Gateway som Aidon levererat och 63 000 fjärravläsningsbara Energy Service Devices som skickar mätinformation till systemet en gång per dygn. Varje mätpunkt är försedd med den mest ändamålsenliga lösningen för dataöverföring. Enheterna som ligger nära varandra kommunicerar i radionätet MeshNet eller med hjälp av en kabelanslutning så att master-enheten samlar information från de enheter som kopplas till och förmedlar informationen till mätsystemet via 2G/3G-nätet. Enheter som är placerade på enstaka punkter förmedlar sin information direkt till systemet via 2G/3G-nätet.

”Övergången till fjärravläsning är ett betydande informationssystemsprojekt, vars framgång garanterades av god planering, projektledning och samarbetet mellan parterna”, berättar Janne Hartikainen som är chef för mättjänster på Vanda Energi Elnät Ab.

Utöver elmätning möjliggör systemet mångsidig kvalitetskontroll och funktioner som hänför sig till lägesbilden för distributionsnätet för Vanda Energi Elnät Ab.

”Lagstiftningen förutsätter att energibolagen har fjärravläsningsbar mätning av el. Det nya systemet möjliggör dock mycket mer än bara fjärravläsning av mätare. I kombination med användningsövervakningen ger systemet oss både information om elkvalitet och leveranssäkerhet och hjälper oss att säkerställa en högklassig, förutsägande service till våra kunder.  Tack vare systemet kan vi i framtiden informera om störningar i distributionsnätet och reagera på fel i enskilda kunders elanslutning såsom nolledarfel”, fortsätter Hartikainen.

Empower Oy svarade för helhetsleveransen och installationen av Vanda Energis system.

Mer information:
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, tel. 040 514 4771
Janne Hartikainen, Vanda Energi Elnät Ab, tel. 040 557 7183

Aidon är Nordens ledande leverantör av fjärravläsningssystem som grundar sig på en öppen arkitektur och den nya generationens smarta ’Energy Service Devices’. Aidons produkter betjänar i dag mer än en miljon mätpunkter i Norden. Aidons omsättning ökade 2012 till 36 miljoner euro. Företaget satsar årligen 10 procent av sin omsättning på produktutveckling. Aidon har kontor i Jyväskylä och i Vanda samt i Täby i Sverige och i Asker i Norge