« Tillbaka Nyhet 03.09.2018

VänerEnergi väljer Aidon som leverantör av nästa generations AMM-system

VänerEnergi med ca 14 000 elnätskunder och med Mariestad och Töreboda kommuner som sitt verksamhetsområde har beslutat sig för att välja Aidon som leverantör av nästa generations smarta elmätare. VänerEnergi valde att upphandla avtalet via Sinfra.

Att det var Aidon som fick uppdraget att uppgradera VänerEnergis 14 000 elmätare förklarar Ulf Gustafsson, nätchef på VänerEnergi, på följande sätt:

– Förutom ett mer kostnadseffektivt och mer driftsäkert AMM-system hoppas vi få ett modernt system som uppfyller de nya funktionskraven för elmätare samtidigt som det minskar arbetsbelastning för vår personal. Vi har funnit att Aidons produkter är kostnadseffektiva och har en bra teknisk prestanda.

Beslutet är mycket glädjande för Aidon.

– Vi önskar VänerEnergi välkommen som ny kund hos Aidon och ser fram emot att kunna skapa ökad kundnytta tillsammans med VänerEnergi i framtiden, säger Fredrik Rex, VD för Aidon i Sverige.

Mer information:

Fredrik Rex, VD för Aidon i Sverige, tel. 070 336 6726, email fredrik.rex@aidon.com
Frida Demervall, PR konsult, tel. 072 741 3350, email frida@demervalls.com


Aidon är en ledande nordisk leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning i Norden. Aidons produkter finns installerade i cirka 2 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Solna i Sverige och Asker i Norge.

I bilden från vänster: Per Högelin, Aidon, Ulf Gustafsson, Johan Knutsson, Ulrika Eriksson och Rolf Åkesson från VänerEnergi och Fredrik Rex från Aidon.