Våra lösningar

Aidon @ Your Service

AMI (Advanced Metering Infrastructure) är en viktig del i ett energidistributionssystem och ger nödvändiga uppgifter för fakturering samtidigt som både energidistributionen och nätets underhåll säkerställs.

Läs mer

Aidon One

Aidon One är en modulär molnbaserad tjänst för effektivisering av nätunderhåll, mätararbete och kundtjänstarbete.

Läs mer

Insamlingssystem

Aidons erbjudande omfattar alla komponenter som behövs för att skapa en komplett AMM-lösning. Vårt system kan integreras sömlöst i elnätsbolagens befintliga systemmiljö.

Läs mer

Energy Service Device (ESD)

Aidons nya generation Energy Service Device är en kombination av mätare, kommunikationslösning, konfigurerbar sensorer och gränssnitt samt effektiv processorkraft.

Läs mer

Effektiv kommunikation

Valet av kommunikationslösning är avgörande för en jämn och pålitlig systemdrift för AMM. Aidons erbjudande omfattar kommunikationslösningar för olika behov.

Läs mer
‹ Tillbaka

Aidon @ Your Service

AMI (Advanced Metering Infrastructure) är en viktig del i ett energidistributionssystem och ger nödvändiga uppgifter för fakturering samtidigt som både energidistributionen och nätets underhåll säkerställs.

Att behålla en hög AMI-servicenivå kräver såväl noggrant underhåll av systemmiljön som expertresurser. Samtidigt gör den höga tekniska utvecklingstakten och de snabba förändringarna i arbetsmiljön att det finns behov att hålla systemet uppdaterat.

Även inom energisektorn överför allt fler företag systemdrift och underhåll till andra aktörer som erbjuder det som experttjänst. Det säkerställer att systemen ständigt är anpassade efter den senaste tekniken, utan att energiföretaget själva behöver binda upp anställda inom sin verksamhet till detta.

Med Aidon som er AMI-partner och med Aidon @ Your Service-erbjudandet hjälper vi ert bolag att få ut så mycket som möjligt av er AMI-investering under hela dess livstid. Våra team jobbar nära er för att skapa ett servicepaket som är anpassat efter just era behov. Det servicepaket vi gemensamt tar fram har utgångspunkt i dessa erbjudanden av tjänster:

 • AMI-tjänster: Vi tar hand om ert insamlingssystem, kommunikationslösning och mätenheter, inklusive övervakning, underhåll och uppdateringar av dessa. Om ni föredrar att använda AMI som en SaaS-modell i stället för att ha den i egen drift, så är vår ACloud-lösning något för er.
 • Projektledningstjänster: I allt ifrån storskaliga AMI-utrullningsprojekt till mindre uppgraderingsprojekt och specialuppgifter, ger Aidons erfarna experter alltid det stöd ni behöver.
 • Power grid management (PGM): Genom att använda data från mätarna möjliggör våra PGM-tjänster bevakning av nätets status, planering av underhållsarbeten och identifiering av fel och avvikelser i nätet. Detta för att säkra en tillförlitlig eldistribution.
 • Experttjänster och daglig support: Vår Service Desk svarar dagligen på era frågor och hjälper till med felsökning. Våra utbildningar håller era egna experter uppdaterade – och vid behov kan vår konsultservice stötta er där ni saknar kompetens.

När ni har ert skräddarsydda servicepaket på plats kommer ni kunna dra nytta av ett antal andra fördelar:

 • Engagerat och flexibelt stöd
 • Transparens och förutsägbarhet för era driftskostnader
 • Effektivitet i resurshanteringen, så att era experter kan fokusera på sina specialistområden
 • Förebyggande arbete i de dagliga rutinerna
 • Säkerställning av att era system och tjänster är anpassade för framtida teknik

Vår teknik, våra tjänster och våra experter skapar tillsammans en hög tillförlitlighet i er AMI-drift och förflyttar ert underhåll från att vara åtgärdande till att bli förebyggande. Att sätta kunden främst är en av Aidons grundvärderingar.

‹ Tillbaka

Aidon One – en tjänst för nätunderhåll, mätararbete och kundtjänst

Aidon One är en modulär molnbaserad tjänst för effektivisering av nätunderhåll, mätararbete och kundtjänstarbete.

Aidon One är ett kraftfullt hjälpmedel för att administrera allt från elmätare och nätkomponenter till arbetsordrar, visualiserat på en kartbild i din webbläsare – på datorn, i telefonen eller i läsplattan. Med Aidon One får ni all information ni behöver för att administrera ert distributionsnät samlat på ett ställe, i en tjänst. Det är därför vi kallar den Aidon One.

Med överblicken från Aidon One får ni ett effektivare underhållsarbete och kontroll på ert elnät, med data från både andra system och från varje enskild elmätare. Detta ger en god överblick över status i nätet, information om avbrott och larm samt information på detaljnivå, allt snyggt presenterat i en karta.

Funktionaliteten i Aidon One är uppdelad i olika moduler, vilket innebär att ni flexibelt kan välja de funktioner som just ni behöver.

 • Mätar- och mätpunktstatus
 • AMM kommunikationsnätstatus
 • Översikt över distributionsnätet
 • Larm frän lågspänningsnätet
 • Arbetsordrar
 • Underhåll av nätkomponenter
 • Kundkommunikation

 

 

‹ Tillbaka

Insamlingssystem

Aidons erbjudande omfattar alla komponenter som behövs för att skapa en komplett AMM-lösning. Vårt system kan integreras sömlöst i elnätsbolagens befintliga systemmiljö.

DSO's information systems
Aidon Gateware
Head-End System
Aidon Gateware -insamlingssystem mottar och läser mätdata liksom log- och statusinformation från smarta mätare och gör denna information tillgänglig för insamlingssystems användare och för andra informationssystem. Gateware används också för eventuella konfigurationsändringar i smarta mätare under drift.
Aidon Linkware
Aidon Linkware erbjuder integrationsgränssnitt till elnätsbolags informationssystem. Det finns olika gränssnitt och teknologier (Web Services, XML files, flat files).
Aidon Gateware
Aidon Gateware tar hand om hantering och utförande av olika AMM-uppgifter baserat på schemaläggning såväl som ad hoc-verksamhet gentemot enheterna. Gateware innehåller ett grafiskt användargränssnitt för bruk av nätbolags systemoperatörer.
Aidon Meteringware
Aidon Meteringware är en skalbar anslutningsmotor för effektiv insamling och lagring av data från mätenheter. Realtidsinformation om enheternas kommunikationstopologi används i kommunikationsoptimering.
Support System
Support System ger en fjärranslutning till insamlingssystem och enheter för felsökning och underhåll.
Software Update System
Software Update System möjliggör fjärruppgradering av mätarna på fältet.
2G/3G/4G-nät eller nätbolags egen Ethernet-nätverk används för att ansluta mätarna med avläsningssystemet.
Aidon Energy Service Device, master
Aidon Energy Service Device (ESD) består av en mätare och en systemmodul med en kommunikationsenhet. Master-ESD ansluter med slave-ESD via ett RF mesh-nätverk eller en RS-485 accessnät. Den använder WAN/LAN-anslutning för att ansluta med avläsningssystemet. I fristående installation använder ESD en direkt P2P-anslutning till avläsningssystemet.
ESD-enheter bildar ett sammankopplat RF mesh Neighbourhood Area Network för dataöverföring.
Aidon Energy Service Device (ESD) består av en mätare och en systemmodul med en kommunikationsenhet. Slave-ESD ansluter med master-ESD via ett RF mesh-nätverk eller en RS-485 accessnät.
ESD, slaves

Läs mer om systemets olika delar genom att klicka på +-knapparna ovan.

‹ Tillbaka

Energy Service Device (ESD)

Aidons nya generation Energy Service Device är en kombination av mätare, kommunikationslösning, konfigurerbar sensorer och gränssnitt samt effektiv processorkraft.

Enheten har en ren, robust design och är lätt att installera. Fjärruppgradering möjliggör implementering av nya applikationer, omkonfiguration och aktivering av nya funktioner under enhetens livscykel.

Mätarens uppgift är att mäta energiförbrukningen och generera mätdata, vid bestämda intervall, t.ex. var 15:e eller 60:e minut. Mätdatan processas av mätenhetens systemmodul. Denna modul kontrollerar mätaren och möjliggör kommunikation av tidsstämplade registervärden, kontroller av belastningen, övervakning av elkvalitet, registrering av strömavbrott och felinformation samt avläsning av extern statusinformation. Systemmodulen kontrollerar också kommunikationen mellan mätaren och insamlingssystemet.

Fördelarna med modularitet

I Aidons Energy Service Devices hanter systemmodulen kommunikationen mellan mätenheten och centralsystemet. Det innebär att mätaren och systemmodulen kan ha olika livslängd, till exempel kan kommunikationsteknologin uppdateras under AMM-systemets livslängd genom byte av systemmodulen, utan att hela ESD-enheten behöver bytas ut.

Multi-Connectivity Device (MCD)

Aidon Multi-Connectivity Device, MCD, är en fristående trådlös kommunikationsenhet utan mätare. MCD kan användas som RF-master eller RF-slav för utökad täckning och/eller kapacitet i radionätet eller för att ansluta till annan mätutrustning eller sensorer mot samma AMM-system.

‹ Tillbaka

Effektiv kommunikation

Valet av kommunikationslösning är avgörande för en jämn och pålitlig systemdrift för AMM. Aidons erbjudande omfattar kommunikationslösningar för olika behov.

 

Valet av kommunikationslösning är avgörande för en jämn och pålitlig systemdrift för AMM. Du behöver ta hänsyn till:

 • Tillgänglig kommunikationsinfrastruktur
 • Mätpunkternas täthet och antal
 • Geografiska förutsättningar
 • Tekniska och operationella krav
 • Investeringskostnad och löpande operativa kostnader

 

För varje ändamål och situation

Aidons erbjudande omfattar kommunikationslösningar för olika behov. Vår primära lösning bygger på ett självständigt RF mesh-nätverk, där mätenheter bildar ett eget mikronätverk. På så sätt kan kommunikationen omdirigeras automatisk om miljöförhållandena skulle påverka radiosignalen. I RF mesh-nätverket levererar de lokala mätenheterna sina data till en masterpunkt. Masterpunkterna använder i sin tur en mobil 2G/3G/4G-uppkoppling för kommunikation med det centrala insamlingssystemet. Alternativt kan energibolagets egen Ethernet-anslutning användas. Kommunikationslösningen passar speciellt för stads- och förortsområden där mätpunkterna ligger tillräckligt nära varandra för att skapa ett mikronätverk.

point-to-point-lösningen är mätare direkt anslutna till insamlingssystemet via ett mobil- eller fibernät. Denna lösning används vanligtvis i glesbygdsområden.

Vid de tillfällen då alla mätare finns samlade i samma lokal, till exempel ett mätarrum i ett flerfamiljshus, används normalt en fast inkopplad RS-485-lösning. En liknande slav-master-princip som i RF-nätverken används för kommunikation med insamlingssystemet.