• Totalerbjudande för smart förvaltning av distributionsnätet

  Aidons moderna AMM-lösning är mer än bara ett verktyg för elnätsbolagens mätning och fakturering. Den utgör en viktig del av energibolagens affärsprocesser och informationssystem. Genom att integrera Aidons smarta AMM-lösning med elnätsbolagens informationssystem öppnas en realtidsvy upp för dem som behöver informationen om lågspänningsnätet.

  När AMM-systemet utvidgas till att omfatta även nätstationer, får nätbolaget en komplett överblick över lågpänningsnätet.

  Systemets funktionalitet kan utökas gradvis genom att införa Power Grid Management (PGM) och nya applikationer via fjärruppgraderingar.

  Power Grid Management (PGM)

   

  Realtidslarm och snabb incidenthantering

  När Aidons Energy Service Devices installeras vid anslutningspunkterna i elnätet fungerar de inte bara som mätare, utan också som smarta sensorer. De registrerar data från lågspänningsnätet och elanslutningar, till exempel information om belastning eller störningar som orsakats av att utrustning ansluten till elnätet inte fungerar som den ska. Exempel på fel och händelser som kan identifieras är fasförlust, överspänning, underspänning och nolledarefel. Aidons Energy Service Devices skickar felinformation via insamlingssystemet till nätbolagets informationssystem.

  Att elnätsbolaget kan ta emot realtidsinformation om nätfel, avbrott och var de inträffat möjliggör ett snabbt agerande för att åtgärda problemen och att slutkunden kan informeras. På så sätt kan större skador undvikas och störningar för konsumenterna minimeras.

  Leveranskvalitetsövervakning och förebyggande nätunderhåll

  När AMM-lösningen med PGM används för övervakning och styrning av distributionsnätet och inte bara omfattar anslutningspunkter utan även nätstationer, blir det möjligt att övervaka leveranskvaliteten i hela lågspänningsnätet. Genom att övervaka nätstationerna kan förluster i lågspänningsnätet valideras och källorna till problemen lokaliseras. Övervakning av nätstationernas belastning gör att det går att bedöma deras livslängd, värdefull information i arbetet med nätplanering och förebyggande underhållsarbeten. Nätstationsövervakning omfattar också övervakning av transformatorstationen med hjälp av statussensorer.

  Stäng
 • Insamlingssystem

  Aidons erbjudande omfattar alla komponenter som behövs för att skapa en komplett AMM-lösning. Vårt system kan integreras sömlöst i elnätsbolagens befintliga systemmiljö.

  DSO's information systems
  Aidon Gateware
  Head-End System
  Aidon Gateware -insamlingssystem mottar och läser mätdata liksom log- och statusinformation från smarta mätare och gör denna information tillgänglig för insamlingssystems användare och för andra informationssystem. Gateware används också för eventuella konfigurationsändringar i smarta mätare under drift.
  Aidon Linkware
  Aidon Linkware erbjuder integrationsgränssnitt till elnätsbolags informationssystem. Det finns olika gränssnitt och teknologier (Web Services, XML files, flat files).
  Aidon Gateware
  Aidon Gateware tar hand om hantering och utförande av olika AMM-uppgifter baserat på schemaläggning såväl som ad hoc-verksamhet gentemot enheterna. Gateware innehåller ett grafiskt användargränssnitt för bruk av nätbolags systemoperatörer.
  Aidon Meteringware
  Aidon Meteringware är en skalbar anslutningsmotor för effektiv insamling och lagring av data från mätenheter. Realtidsinformation om enheternas kommunikationstopologi används i kommunikationsoptimering.
  Support System
  Support System ger en fjärranslutning till insamlingssystem och enheter för felsökning och underhåll.
  Software Update System
  Software Update System möjliggör fjärruppgradering av mätarna på fältet.
  2G/3G/4G-nät eller nätbolags egen Ethernet-nätverk används för att ansluta mätarna med avläsningssystemet.
  Aidon Energy Service Device, master
  Aidon Energy Service Device (ESD) består av en mätare och en systemmodul med en kommunikationsenhet. Master-ESD ansluter med slave-ESD via ett RF mesh-nätverk eller en RS-485 accessnät. Den använder WAN/LAN-anslutning för att ansluta med avläsningssystemet. I fristående installation använder ESD en direkt P2P-anslutning till avläsningssystemet.
  ESD-enheter bildar ett sammankopplat RF mesh Neighbourhood Area Network för dataöverföring.
  Aidon Energy Service Device (ESD) består av en mätare och en systemmodul med en kommunikationsenhet. Slave-ESD ansluter med master-ESD via ett RF mesh-nätverk eller en RS-485 accessnät.
  ESD, slaves

  Läs mer om systemets olika delar genom att klicka på +-knapparna ovan.

  Stäng
 • Energy Service Device (ESD) – nya generationen smarta mätare

  Aidons nya generation Energy Service Device är en kombination av mätare, kommunikationslösning, konfigurerbar sensorer och gränssnitt samt effektiv processorkraft.

  Enheten har en ren, robust design och är lätt att installera. Fjärruppgradering möjliggör implementering av nya applikationer, omkonfiguration och aktivering av nya funktioner under enhetens livscykel.

  Mätarens uppgift är att mäta energiförbrukningen och generera mätdata, vid bestämda intervall, t.ex. var 15:e eller 60:e minut. Mätdatan processas av mätenhetens systemmodul. Denna modul kontrollerar mätaren och möjliggör kommunikation av tidsstämplade registervärden, kontroller av belastningen, övervakning av elkvalitet, registrering av strömavbrott och felinformation samt avläsning av extern statusinformation. Systemmodulen kontrollerar också kommunikationen mellan mätaren och insamlingssystemet.

  Fördelarna med modularitet

  I Aidons Energy Service Devices hanter systemmodulen kommunikationen mellan mätenheten och centralsystemet. Det innebär att mätaren och systemmodulen kan ha olika livslängd, till exempel kan kommunikationsteknologin uppdateras under AMM-systemets livslängd genom byte av systemmodulen, utan att hela ESD-enheten behöver bytas ut.

  Multi-Connectivity Device (MCD)

  Aidon Multi-Connectivity Device, MCD, är en fristående trådlös kommunikationsenhet utan mätare. MCD kan användas som RF-master eller RF-slav för utökad täckning och/eller kapacitet i radionätet eller för att ansluta till annan mätutrustning eller sensorer mot samma AMM-system.

  Stäng
 • Effektiv kommunikation

  Valet av kommunikationslösning är avgörande för en jämn och pålitlig systemdrift för AMM. Aidons erbjudande omfattar kommunikationslösningar för olika behov.

   

  Valet av kommunikationslösning är avgörande för en jämn och pålitlig systemdrift för AMM. Du behöver ta hänsyn till:

  • Tillgänglig kommunikationsinfrastruktur
  • Mätpunkternas täthet och antal
  • Geografiska förutsättningar
  • Tekniska och operationella krav
  • Investeringskostnad och löpande operativa kostnader

   

  För varje ändamål och situation

  Aidons erbjudande omfattar kommunikationslösningar för olika behov. Vår primära lösning bygger på ett självständigt RF mesh-nätverk, där mätenheter bildar ett eget mikronätverk. På så sätt kan kommunikationen omdirigeras automatisk om miljöförhållandena skulle påverka radiosignalen. I RF mesh-nätverket levererar de lokala mätenheterna sina data till en masterpunkt. Masterpunkterna använder i sin tur en mobil 2G/3G/4G-uppkoppling för kommunikation med det centrala insamlingssystemet. Alternativt kan energibolagets egen Ethernet-anslutning användas. Kommunikationslösningen passar speciellt för stads- och förortsområden där mätpunkterna ligger tillräckligt nära varandra för att skapa ett mikronätverk.

  point-to-point-lösningen är mätare direkt anslutna till insamlingssystemet via ett mobil- eller fibernät. Denna lösning används vanligtvis i glesbygdsområden.

  Vid de tillfällen då alla mätare finns samlade i samma lokal, till exempel ett mätarrum i ett flerfamiljshus, används normalt en fast inkopplad RS-485-lösning. En liknande slav-master-princip som i RF-nätverken används för kommunikation med insamlingssystemet.

  Stäng

Alla kundprojekt

Ale El

Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidons mätlösning med fokus på datainsamling. Läs artikeln

Andøy Energi AS

medlem av Nettalliansen

Årdal Energi KF

medlem av Nettalliansen

Aurland Energiverk

medlem av Nettalliansen

Ballangen Energi AS

medlem av Nettalliansen

Bindal Kraftlag SA

medlem av Nettalliansen

Bjärke Energi AB

Bodens Energi Nät AB

Capgemini

Drangedal Everk KF

medlem av Nettalliansen

Eidsiva Nett AS

Aidon levererar smarta elmätare till Eidsiva. Läs pressmeddelandet

Eidsiva Nett och Aidon undertecknar kontrakt för den nya generationens smarta mätare samt systemlösning. Läs pressmeddelandet.

Steg för steg mot ett modernt och flexibelt energisystem

Läs mer

Elenia Verkko Oy

Embriq AS

Nytt avtal för Aidon i Norge på 165000 mätpunkter. Läs pressmeddelandet

Empower Oy

Enontekiön Sähkö Oy

medlem av Lappland-gruppen

Ericsson

Ännu en storvinst för Aidon i Norge. Läs pressmeddelandet

ESE-Verkko Oy

Flesberg Eletrisitetsverk AS

Forsand Elverk Nett

medlem av Nettalliansen

Gislaved Energi AB

Göteborg Energi Nät AB

Götene Elförening

Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i Skaraborg ska etablera ett delat mätsystem. Läs artikeln

 

Hafslund Nett AS

Aidon vinner norra Europas största kontrakt för smart energimätning. Läs pressmeddelandet

Norges största elnätsbolag Hafslund Nett optimerar potentialen i sina smarta elmätarna genom RF-kommunikation. Läs pressmeddelandet

Läs mer

Hallingdal Kraftnett AS

medlem av Nettalliansen

Hålogaland Kraft AS

medlem av Nettalliansen

Hammerfest Energi Nett AS

medlem av Nettalliansen

Härjeåns Nät AB

Härryda Energi AB

Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidons mätlösning med fokus på datainsamling. Läs artikeln

Helen Sähköverkko Oy

Helen Elnät och Aidon: 10 år av samarbete. Läs mer

Helen Elnät levererar förstklassig kundservice

Läs mer

Hemsedal Energi AS

medlem av Nettalliansen

Hjartdal Elverk AS

medlem av Nettalliansen

Høland og Setskog Elverk SA

medlem av Nettalliansen

Imatran Seudun Sähkö Oy

Indre Salten Energi Nett AS

medlem av Nettalliansen

Jæren Everk KF

Jämtkraft AB

JE-Siirto Oy

Jönköping Energi AB

Jylhän Sähköosuuskunta

Keravan Energia Oy

Aidon levererar övergripande projekt för fjärravläsning till Kervo och Borgå. Läs pressmeddelandet

Keuruun Sähkö Oy

Klepp Energi

Koillis-Lapin Sähkö Oy

medlem av Lappland-gruppen

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Krødsherad Everk KF

medlem av Nettalliansen

Kungälv Energi

Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidons mätlösning med fokus på datainsamling. Läs artikeln

Kuoreveden Sähkö Oy

Kuoreveden Sähkö byter till Aidon-fjärravläsning. Läs pressmeddelandet

Kymenlaakson Sähkö

Lærdal Energi AS

medlem av Nettalliansen

Lankosken Sähkö Oy

Lappland Gruppen

8 elbolag

Fjärravläsning i sin sanna bemärkelse

Läs mer

LE-Sähkö Oy

Leppäkosken Sähkö Oy

Lidköping Elnät

Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i Skaraborg ska etablera ett delat mätsystem. Läs artikeln

Luster Energiverk AS

medlem av Nettalliansen

Lyse Elnett AS

Lyse Elnett och Aidon har undertecknat leveransavtal av den nya generationens smarta mätare och systemlösning. Läs pressmeddelandet

Midt-Telemark Energi AS

medlem av Nettalliansen

Midtkraft Nett AS

Midtkraft Nett förnyar sitt mätsystem med hjälp av Aidons teknologi. Läs mer

Mölndal Energi AB

Muonion Sähköosuuskunta

medlem av Lappland-gruppen

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

medlem av Lappland-gruppen

Nettalliansen AS

31 elnätsbolag

Nytt avtal för Aidon i Norge på 165000 mätpunkter. Läs pressmeddelandet

Synergier och delad kompetens – Nettalliansen leder AMM-projekt för 31 elnätsbolag

Läs mer

Nivos Oy

Mäntsälän Sähkö väljer Aidon ”Energy Service Device”. Läs pressmeddelandet

AMM mer än bara en smart mätlösning för finska Nivos

Läs mer

Nord-Salten Kraftlag AS

medlem av Nettalliansen

Nordkraft AS

medlem av Nettalliansen

Nore Energi AS

medlem av Nettalliansen

Notodden Energi Nett AS

medlem av Nettalliansen

Nurmijärven Sähköverkko

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

Oulun Seudun Sähkö implementerar PiHa i hela lågspänningsnätet – Information om störningar i elnätet skickas direkt, både till nätbolaget och kunderna. Läs pressmeddelandet

Livscykelkostnader – den avgörande faktorn för systemreform vid Oulun Seudun Sähkö

Läs mer

Øvre Eiker Nett AS

Aidon tog 52 procent av marknaden för smarta elmätare i Norge – nu väntar Sverige. Läs pressmeddelandet

Parikkalan Valo Oy

Pellon Sähkö Oy

medlem av Lappland-gruppen

Pori Energia Sähköverkot Oy

Porvoon Sähköverkko Oy

Rakkestad Energi

medlem av Nettalliansen

Rantakairan Sähkö Oy

Rauland Kraftforsyningslag

medlem av Nettalliansen

Rauman Energia Oy

Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima valde Aidons fjärravläsningsteknologi. Läs pressmeddelandet

Rollag Elektrisitetsverk SA

Rovakaira Oy

medlem av Lappland-Gruppen

Satapirkan Sähkö Oy

Savon Voima Verkko Oy

Aidons mätare ger ovärderlig information under vinterns utmaningar. Läs artikeln

Målet är ett friktionsfritt arbetsflöde med stöd av Aidons öppna teknik

Läs mer

Seiverkot Oy

Skagerak Nett AS

Ännu en storvinst för Aidon i Norge. Läs pressmeddelandet

Skara Energi AB

Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i Skaraborg ska etablera ett delat mätsystem. Läs artikeln

Skellefteå Kraft AB

Skellefteå Kraft väljer teknologi från Aidon för nya generationens smarta elmätningssystem. Läs pressmedelandet

Skellefteå Kraft Elnät, halvvägs genom utrullningen. Läs artikeln

Smart Strøm Østafjells

Aidon tog 52 procent av marknaden för smarta elmätare i Norge – nu väntar Sverige. Läs pressmeddelandet

Söderhamn Elnät AB

Sør Aurdal Kraftforsyningslag SA

medlem av Nettalliansen

Svorka Energi AS

medlem av Nettalliansen

Tampereen Sähköverkko Oy

Telia Finland Oyj

Tenergia Oy

Tidaholm Energi AB

Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i Skaraborg ska etablera ett delat mätsystem. Läs artikeln

Tinfos AS

medlem av Nettalliansen

Tinn Energi AS

medlem av Nettalliansen

Tornionlaakson Sähkö Oy

medlem av Lappland-gruppen

Trøgstad Elverk AS

medlem av Nettalliansen

Trollfjord Kraft AS

medlem av Nettalliansen

Trollhättan Energi AB

Tunturiverkko Oy

medlem av Lappland-gruppen

Vakka-Suomen Voima Oy

Rauman Energia och Vakka-Suomen Voima valde Aidons fjärravläsningsteknologi. Läs pressmeddelandet

VänerEnergi AB

Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i Skaraborg ska etablera ett delat mätsystem. Läs artikeln

VänerEnergi väljer Aidon som leverantör av nästa generations AMM-system. Läs artikeln

Vantaa Energy Electricity Networks Ltd.

Vanda Energis fjärravläsningssystem togs i bruk. Läs pressmeddelandet

Vanda Energi Elnäts 100 000:e smarta elmätare från Aidon nu i drift. Läs mer

AMM bidrar till säkrare drift för Vanda Energi Elnät

Läs mer

Vara Energi Elnät

Varbergsortens Elkraft

Varbergsortens Elkraft ser fram emot ett smidigare system och bredare funktionalitet. Läs artikeln

Värnamo Energi AB

Västervik Miljö & Energi AB

Aidon levererar den nya generationens system för elmätning till Västervik Miljö & Energi. Läs pressmeddelandet

Västervik Miljö & Energi – halvvägs till det nya smarta nätet

Läs mer

Västra Orust Energitjänst

Vatajankosken Sähkö Oy

Vest-Telemark Kraftlag AS

medlem av Nettalliansen

Voimatel Oy

VOKKS Nett AS

Ystad Energi AB