« Tillbaka 18.05.2006

Värnamo Energi AB blev först i Sverige med att välja ett helhetskoncept för mätdatatjänster från Telenor Cinclus och Aidon

Värnamo Energi AB har tecknat avtal med Telenor Cinclus, ett dotterbolag till Telenor, för leverans av mätdatatjänster. I avtalet ingår leverans av den nya generationens mätenheter från den nordiska mätartillverkaren, Aidon.

I den industriella systemlösningen tar Telenor Cinclus ansvar för driften av AMR systemet och leverans av bl.a timmätvärden från Värnamo Energis kategori 2-kunder.

” Telenor Cinclus och Aidon grundar sin teknik på öppna och industrialiserade systemlösningar, Det erbjuder en mångfald i produkter, stor valfrihet vid val av mätarfabrikat och ett framtidssäkert teknikinnehåll. Kommunikation med GPRS-teknik erbjuder en trygg funktionalitet och en låg underhållskostnad för storskaliga AMR-system.
” ”Den nya generationens mätenheter” från Aidon skapar intressanta möjligheter för såväl konsumenter som energibolag.

– För att möta kraven på månadsavläsning för kunder med en säkring större än 80 A har vi studerat ett antal olika tekniska lösningar. Viktiga frågeställningar har varit att skapa en hög tillgänglighet och säkerhet samt god flexibilitet till en låg kostnad. Telenor Cinclus lösning har förutsättningar för att uppfylla dessa krav säger Värnamo Energis VD, Göran Hansson.

– Vi ser fram emot möjligheterna med den nya generationens energimätare från Aidon, säger Robert Kilsberger, projektledare Värnamo Energi. Det ger oss nya möjligheter till förbättrad kundservice och effektivare nätövervakning bl.a. genom mätenhetens ”Puch-teknik”. Med tjänsten från Telenor Cinclus får vi garanterad tillgång till efterfrågade mät- och nätdata och långsiktig kontroll på våra drifts- och underhållskostnader för mätning och insamling. Vi känner förtroende för Telenor Cinclus resurser som tjänsteleverantör och Aidons djupa kompetens inom området mätning.

Nya möjligheter
– Förutom att effektivisera mätvärdesinsamlingen kommer systemlösningen från Telenor Cinclus att ge Värnamo Energi nya möjligheter till ökad kundservice. Vi gläder oss till samarbetet med Värnamo Energi. I tekniklösning får energibolaget även möjlighet till Telenor Cinclus tjänster inom fjärrvärme, vatten och gas, säger Åke Liedgren som är ansvarig för Telenor Cinclus verksamhet i Sverige.

– Vår satsning på den nya generationens mätenheter med öppna och standardiserade gränssnitt har varit helt rätt i tiden, säger Nils Rex, ansvarig för Aidons verksamhet i Sverige. Vårt mål är att erbjuda teknik som endast kräver ett besök per mätpunkt, dvs. installationen av den nya mätaren. Framtida systemunderhåll skall kunna hanteras via systemet.
Värnamo Energi
Värnamo Energi AB marknadsför och säljer elenergi, fjärrvärme, energitjänster och IT-kommunikation. Bolaget ägs av Värnamo kommun (55%) och E.ON (45%).

Telenor Cinclus
Telenor Cinclus AS är totalleverantör av automatisk mätaravläsning (Automatic Meter Reading – AMR) och tvåvägskommunikation. Verksamheten etablerades i december 2004 och är ett delägt dotterbolag till Telenor. Telenor äger 66% och norska Skagerak Energi äger 34% av bolaget.

Aidon Ltd
Aidon utvecklar och marknadsför utrustning, programvara och tjänster för automatisk mätaravläsning. Företaget finns i Sverige, Norge och Finland. Företagets största kunder är energibolag i Norden. Aidon Ltd grundades 2004 och ägs gemensamt av styrelsen, anställda och kapitalfonder.

Göran Hansson

Värnamo Energi AB
Box 2268
331 02 VÄRNAMO
Tfn. +46 (0370) 694123
Mobil +46 (070) 6613112
Fax +46 (0370) 12340
www.varnamoenergi.se

Robert Kilsberger

Värnamo Energi AB
Box 2268
331 02 VÄRNAMO
Tfn. +46 (0370) 694134
Mobil +46 (070) 3027035
Fax +46 (0370) 12340
www.varnamoenergi.se

Åke Liedgren

Telenor Cinclus
Gatan 123
123 45 Malmö
Tfn. +46
Mobil +46
Fax
www.telenorcinclus.com

Nils Rex

Aidon Sverige
Enhagsslingan 19
187 40 Täby
Tfn. +46-8-768 17 70
Mobil +46-70-336 61 38
Fax +46-70-336 61 86
www.aidon.se